Tin tiêu điểm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49 NĂM 2020 (30/11/2020 - 06/12/2020)

Thứ Bảy, 08:00 28/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48 NĂM 2020 (23/11/2020 - 29/11/2020)

Thứ Sáu, 08:05 20/11/2020
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN D13-C27

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN D13-C27

Thứ Năm, 08:54 12/11/2020
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021

Thứ Năm, 16:03 22/10/2020
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1. XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1. XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Thứ Hai, 17:17 05/10/2020

Các bài đã đăng

Kế hoạch xây dựng cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2019 - 2020

Kế hoạch xây dựng cải tiến chất lượng các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2019 - 2020

Thứ Năm, 17:01 27/02/2020
Quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên và các hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hoa Lư

Quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên và các hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 16:57 27/02/2020
Hướng dẫn xếp loại đảng viên năm 2019

Hướng dẫn xếp loại đảng viên năm 2019

Thứ Tư, 15:04 04/12/2019

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020

Thứ Ba, 14:25 09/07/2019

Kế hoạch phòng chống bão lụt năm 2019

Thứ Hai, 08:45 03/06/2019

Quyết định thành lập Ban phòng chống lụt bão nâm 2019

Thứ Sáu, 09:37 31/05/2019
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÌN CHỈ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÌN CHỈ

Thứ Ba, 16:12 14/05/2019

Báo cáo kết quả công tác tháng 04 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 05 năm 2019

Thứ Hai, 15:27 06/05/2019

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567