TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VỮNG BƯỚC TIẾN VÀO NĂM HỌC MỚI

Hoà trong không khí sôi nổi thi đua “dạy tốt, học tốt” của hàng triệu thày giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên cả nước chào đón năm học mới, thày và trò Trường Đại học Hoa Lư tưng bừng, phấn khởi bước vào năm học 2018-2019, năm học khởi đầu chặng đường phát triển mới sau 10 năm thành lập.

Năm học 2017-2018 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưngđược sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên Nhà trường đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với kết quả rất đáng khích lệ.

Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được nhà trường quan tâm, coi trọng. Trong năm học, Nhà trường đã tổ chức các lớp học quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5, TW6, TW7 (khóa XII), lớp học tập chuyên đề về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chính trị, quốc phòng, an ninh cho cán bộ, viên chức; đã phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành giáo dục và của tỉnh. Các lớp tập huấn, các phong trào thi đua thu hút được toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên nhiệt tình, hăng hái tham gia, đạt chất lượng và hiệu quả cao. Qua đó, bản lĩnh chính trị của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường được nâng lên rõ rệt. Kỷ luật, kỷ cương trường học được duy trì; an ninh, trật tự, an toàn trường học được giữ vững. Môi trường sư phạm ngày càng tích cực, năng động và lành mạnh.

Công tác tuyển sinh dù gặp rất nhiều khó khăn song vẫn cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Quy mô đào tạo đang từng bước đi vào ổn định với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, phù hợp. Hệ thống các ngành nghề đào tạo tiếp tục được mở rộng đáp ứng nhu cầu học tập và nhu cầu xã hội. Trong năm học, nhà trường đã mở thêm được ngành Du lịch - trình độ đại học, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch tỉnh nhà, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 03-KL/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Với nhận thức chất lượng người học là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của nhà trường, năm học vừa qua, Trường Đại học Hoa Lư đã sáng tạo trong đổi mới các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường đã từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản về hoạt động quản lý đào tạo; tập trung chỉ đạo hoàn thiện phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, lấy người học làm trung tâm gắn với các hoạt động đổi mới trong kiểm tra, đánh giá. Nhà trường đã tổ chức Hội thi giảng viên giỏi cấp trường, kết hợp với việc tăng cường các hoạt động thao giảng, dự giờ tại tất cả các khoa, bộ môn. Chất lượng dạy và học, do đó, ngày càng được cải thiện và nâng cao. Sinh viên tốt nghiệp ra trường luôn đạt tỷ lệ từ 98% trở lên, trong đó sinh viên tốt nghiệp loại Khá trở lên đạt gần 40%. Sinh viên do Nhà trường đào tạo được xã hội và nhà tuyển dụng tin tưởng, đánh giá tốt

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học qua cũng đã có bước phát triển tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn nghiên cứu khoa học với nâng cao chất lượng đào tạo, tạo được không khí học thuật mới, từng bước tạo dựng uy tín nghiên cứu khoa học của một trường đại học, dù tuổi đời còn non trẻ. Năm học 2017-2018, Trường Đại học Hoa Lư đã triển khai nghiên cứu 44 đề tài NCKH các cấp, trong đó đã hoàn thành nghiệm thu và triển khai nghiên cứu 02 đề tài cấp tỉnh, 35 đề tài cấp trường, 07 đề tài khoa học của sinh viên. Đặc biệt, đã có 13 bài nghiên cứu khoa học chuyên ngành được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc tạp chí khoa học quốc tế có phản biện; hàng chục bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hoặc trong các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại các trường đại học, các học viện, viện nghiên cứu trên cả nước cũng như nhiều nước trong khu vực như Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia…

Song song với việc đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cũng được Lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư quan tâm chú trọng. Từ nhận thức rằng, chất lượng đội ngũ là yếu tố trực tiếp quyết định đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, là điều kiện đảm bảo sự phát triển của một trường đại học, Ban Chấp hành đảng ủy nhà trường đã xây dựng và ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025. Trong năm học , Trường Đại học Hoa Lư đã có hàng trăm lượt cán bộ, viên chức Nhà trường được cử đi học đã hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 08 cán bộ giảng viên đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học (04 tiến sĩ trong đó có 02 Tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài); 52 cán bộ quản lý, cán bộ thuộc diện quy hoạch đã hoàn thành chương trình trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; 23 giảng viên Nhà trường được thăng hạng giảng viên chính…

Với nỗ lực và quyết tâm cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học, tập thể cán bộ, viên chức Trường Đại học Hoa Lư trong năm học vừa qua đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng. Nhà trường đã được UBND tỉnh Ninh Bình tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối các trường Đại học, Cao đẳng của tỉnh; 17 tập thể, cá nhân Nhà trường với những đóng góp nổi bật, xuất sắc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Kết quả đó là sự biểu dương, ghi nhận của các cấp, các ngành đối với những nỗ lực, phấn đấu và đóng góp của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Hoa Lư trong sự nghiệp phát triển giáo dục năm học 2017-2018.

Bước vào năm học 2018-2019 là bước vào một chặng đường phát triển mới với nhiều khó khăn thách thức hơn, Nhà trường đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định quy mô đào tạo, hướng đến phát triển vững chắc, hiệu quả. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã thống nhất những giải pháp tổng thể và đồng bộ, tạo tiền đề cho sự đi lên của Nhà trường trong năm học mới và các năm tiếp theo, đó là:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi hệ thống văn bản quản lý, đào tạo trong Nhà trường đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, tạo sự chuyển biến thiết thực, hiệu quả trong hoạt động quản lý. Tăng cường đổi mới hoạt động đào tạo, trong đó chú trọng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập của thầy và trò theo hướng tiếp cận năng lực người học; nâng cao chất lượng hoạt động thực tập sư phạm, thực tập nghề; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tinh thần khởi nghiệp cho người học; gắn hoạt động đào tạo của Nhà trường với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xã hội.

2. Tiếp tục đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường theo hướng gắn nghiên cứu khoa học với nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển giao công nghệ. Ưu tiên các đề tài khoa học trọng điểm cấp trường được giao đặt hàng, các đề tài có tính ứng dụng cao, các công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên Nhà trường có công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước.

3. Đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, trong đó tập trung xây dựng các mã ngành đào tạo mới, đặc biệt là các mã ngành phục vụ trực tiếp cho triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại giáo viên, đào tạo nguồn nhân lực ngoài sư phạm có chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Thành lập trường phổ thông thực hành có nhiều cấp học, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

4. Triển khai khẩn trương công tác kiểm định chất lượng và tự đánh giá Nhà trường, hướng đến đăng ký đánh giá ngoài theo chuẩn hệ thống các trường Đại học Việt Nam. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực và sức lan tỏa, khích lệ, động viên cán bộ, viên chức người lao động cống hiến, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của Nhà trường.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Hoa Lư vững tin bước vào năm học 2018-2019 với khí thế và quyết tâm mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thanh Hòa

  • Thứ Hai, 18:21 22/10/2018

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thứ Ba, 08:46 12/03/2019

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chinh quy

Thứ Ba, 09:05 29/01/2019

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 09:04 29/01/2019

Quyết định v/v miễn giảm học phí HKI năm học 2018 -2019 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 08:59 29/01/2019

Thông báo Kết quả Nghiên cứu Khoa học của SInh viên năm 2018

Thứ Hai, 16:08 21/01/2019

Các bài đã đăng

Dạy thực nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng thí nghiệm có kết nối với máy vi tính nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT trong học tập môn Vật lý".

Dạy thực nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng thí nghiệm có kết nối với máy vi tính nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT trong học tập môn Vật lý".

Thứ Tư, 09:01 03/04/2019
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH NĂM 2019 VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ TẠI TRƯỜNG THPT NGÔ THÌ NHẬM

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH NĂM 2019 VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ TẠI TRƯỜNG THPT NGÔ THÌ NHẬM

Thứ Tư, 08:55 20/03/2019
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH NĂM 2019 VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ - THỂ DỤC THỂ THAO TẠI TRƯỜNG THPT BÌNH MINH

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH NĂM 2019 VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ - THỂ DỤC THỂ THAO TẠI TRƯỜNG THPT BÌNH MINH

Thứ Ba, 10:18 19/03/2019
LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VỚI CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THÙY ANH NINH BÌNH

LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VỚI CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THÙY ANH NINH BÌNH

Thứ Sáu, 11:00 15/03/2019
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - VĂN NGHỆ, THỂ DỤC - THỂ THAO GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VÀ HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM GDTX TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH VÀ HUYỆN HOA LƯ

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - VĂN NGHỆ, THỂ DỤC - THỂ THAO GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VÀ HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM GDTX TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH VÀ HUYỆN HOA LƯ

Thứ Tư, 08:37 13/03/2019
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thứ Ba, 08:46 12/03/2019
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN D11-C25

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN D11-C25

Thứ Ba, 09:32 16/10/2018
ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ CÁC EM NHỎ TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ - CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ CÁC EM NHỎ TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ - CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH NINH BÌNH

Thứ Ba, 14:49 09/10/2018
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

Thứ Ba, 08:29 11/09/2018

Tuyển sinh đào tạo các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non

Thứ Năm, 17:22 30/08/2018

Tuần sinh hoạt công dân, năm học 2018- 2019

Thứ Năm, 15:14 30/08/2018