TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020

Hoà trong không khí sôi nổi thi đua “dạy tốt, học tốt” của hàng triệu thày giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên cả nước chào đón năm học mới, thày và trò Trường Đại học Hoa Lư tưng bừng, phấn khởi bước vào năm học 2019-2020.

Năm học 2018-2019 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên Nhà trường đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với kết quả rất đáng khích lệ.

Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được nhà trường quan tâm, coi trọng. Trong năm học, Nhà trường đã tổ chức các lớp học quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, lớp học tập chuyên đề về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chính trị, quốc phòng, an ninh cho cán bộ, viên chức; đã phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành giáo dục và của tỉnh. Các lớp tập huấn, các phong trào thi đua thu hút được toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên nhiệt tình, hăng hái tham gia. Qua đó, bản lĩnh chính trị của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường được nâng lên rõ rệt. Kỷ luật, kỷ cương trường học được duy trì; an ninh, trật tự, an toàn trường học được giữ vững. Môi trường sư phạm ngày càng tích cực, năng động và lành mạnh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên về sở hữu trí tuệ

Công tác tuyển sinh dù gặp rất nhiều khó khăn song đã có những tín hiệu khả quan so với mặt bằng chung các trường đại học địa phương. Quy mô đào tạo dần đi vào ổn định với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, phù hợp. Hệ thống các ngành nghề đào tạo tiếp tục được mở rộng đáp ứng nhu cầu học tập và nhu cầu xã hội. Trong năm học, nhà trường đã mở thêm được ngành Du lịch - trình độ đại học, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch tỉnh nhà, góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 03-KL/TU ngày 26/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Với nhận thức chất lượng người học là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của nhà trường, năm học vừa qua, Trường Đại học Hoa Lư tiếp tục đổi mới các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, với nhiều biện pháp cụ thể, sát với thực tiễn. Nhà trường đã từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản về hoạt động quản lý đào tạo; tập trung chỉ đạo hoàn thiện phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ; cải tiến phương pháp dạy và học theo hướng từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, lấy người học làm trung tâm gắn với các hoạt động đổi mới trong kiểm tra, đánh giá, tăng cường các hoạt động thao giảng, dự giờ tại tất cả các khoa, bộ môn. Chất lượng dạy và học, do đó, ngày càng được cải thiện và nâng cao. Sinh viên tốt nghiệp ra trường luôn đạt tỷ lệ từ 99% trở lên, trong đó sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên đạt gần 51.7%. Sinh viên do trường đào tạo được nhà tuyển dụng tin tưởng và đánh giá tốt.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020

Lễ xướng danh và trao bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng khóa D8, C23 và liên thông D6

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học qua cũng đã có bước phát triển tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn nghiên cứu khoa học với nâng cao chất lượng đào tạo, tạo được không khí học thuật mới, từng bước tạo dựng uy tín nghiên cứu khoa học của một trường đại học, dù tuổi đời còn non trẻ. Năm học 2018-2019, Trường Đại học Hoa Lư đã triển khai nghiên cứu 55 đề tài NCKH các cấp, trong đó đã hoàn thành nghiệm thu và triển khai nghiên cứu 01 đề tài cấp tỉnh, 29 đề tài cấp trường, 7 tài liệu tham khảo và 18 đề tài khoa học của sinh viên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020

Hội thảo khoa học: "Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông trong học tập môn Vật lí có sử dụng thí nghiệm."

Song song với việc đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cũng được Lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư quan tâm chú trọng. Từ nhận thức rằng, chất lượng đội ngũ là yếu tố trực tiếp quyết định đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, là điều kiện đảm bảo sự phát triển của một trường đại học, Ban Chấp hành đảng ủy nhà trường đã xây dựng và ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025. Trong năm học, Trường Đại học Hoa Lư đã hoàn thành thủ tục cử 06 viên chức đi học nghiên cứu sinh và cao học; 06 viên chức đi học Cao cấp lý luật chính trị, hoàn thiện Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị và có hàng chục lượt cán bộ, viên chức Nhà trường được cử đi học đã hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, có 01 giảng viên bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ.

Với nỗ lực và quyết tâm cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học, tập thể cán bộ, viên chức Trường Đại học Hoa Lư trong năm học vừa qua đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng. Nhà trường đã được UBND tỉnh Ninh Bình tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối các trường Đại học, Cao đẳng của tỉnh; 16 tập thể, cá nhân Nhà trường với những đóng góp nổi bật, xuất sắc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Kết quả đó là sự biểu dương, ghi nhận của các cấp, các ngành đối với những nỗ lực, phấn đấu và đóng góp của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Hoa Lư trong sự nghiệp phát triển giáo dục năm học 2018-2019.

Bước vào năm học 2019-2020 là bước vào một chặng đường phát triển mới với nhiều khó khăn thách thức hơn, Nhà trường đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định quy mô đào tạo, hướng đến phát triển vững chắc, hiệu quả. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã thống nhất những giải pháp tổng thể và đồng bộ, tạo động lực cho sự đi lên của Nhà trường trong năm học mới và các năm tiếp theo. Trong đó nhấn mạnh công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường đổi mới hoạt động đào tạo, trong đó chú trọng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập của thầy và trò theo hướng tiếp cận năng lực người học; giáo dục kỹ năng sống, tinh thần khởi nghiệp cho người học; tiếp tục đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng gắn nghiên cứu khoa học với nâng cao chất lượng đào tạo, chuyển giao công nghệ. Tập trung xây dựng các mã ngành đào tạo mới đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ yêu cầu của xã hội; hoàn thiện và đẩy nhanh công tác kiểm định, tự đánh giá.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ BƯỚC VÀO NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020

Hội nghị công nhân viên chức năm học 2019-2020

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Hoa Lư vững tin bước vào năm học 2019-2020 với khí thế và quyết tâm mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục Chất lượng – Chuyên nghiệp – Hiệu quả - Hiện đại.

Tác giả: Đinh Thị Liên

  • Thứ Tư, 16:19 18/09/2019

Tin tiêu điểm

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Thứ Ba, 11:26 20/07/2021

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021

Thứ Tư, 10:30 12/05/2021

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi năng khiếu tại trường Đại học Hoa Lư

Thứ Tư, 09:16 12/05/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2021 (03/5/2021 - 09/5/2021)

Thứ Bảy, 08:00 01/05/2021
Kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Thứ Ba, 10:33 20/04/2021

Các bài đã đăng

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON ĐỢT 2 NĂM 2021

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON ĐỢT 2 NĂM 2021

Thứ Sáu, 20:41 23/07/2021
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Thứ Ba, 11:26 20/07/2021
Phiên họp thứ 4 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp thứ 4 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Ba, 09:10 06/07/2021
Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Trường Đại học Hoa Lư tuyển sinh đại học ngành Luật kinh tế hình thức vừa làm vừa học năm 2021

Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Trường Đại học Hoa Lư tuyển sinh đại học ngành Luật kinh tế hình thức vừa làm vừa học năm 2021

Thứ Sáu, 14:58 25/06/2021
Phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên về chất lượng đào tạo (Dành cho sinh viên D10, C25, LT8 trước khi tốt nghiệp)

Phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên về chất lượng đào tạo (Dành cho sinh viên D10, C25, LT8 trước khi tốt nghiệp)

Thứ Hai, 08:40 17/05/2021
Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy đợt 3, năm 2021

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy đợt 3, năm 2021

Thứ Năm, 17:59 13/05/2021
ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI TỔ CHỨC LỚP HỌC NGOẠI KHÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI TỔ CHỨC LỚP HỌC NGOẠI KHÓA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Thứ Sáu, 16:14 13/09/2019
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VUI TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ NĂM 2019

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VUI TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ NĂM 2019

Thứ Năm, 15:02 12/09/2019
LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH NINH BÌNH KHÓA 1

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH NINH BÌNH KHÓA 1

Thứ Hai, 14:18 09/09/2019
Điểm trúng tuyển bổ sung lần 1 và thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2019

Điểm trúng tuyển bổ sung lần 1 và thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 năm 2019

Thứ Tư, 15:33 04/09/2019

Tra cứu điểm thi năng khiếu đợt 2 năm 2019

Thứ Ba, 16:41 03/09/2019

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567