LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày 01/7/2019, Trường Đại học Hoa Lư trang trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019. Tới dự buổi Lễ có các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường.

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020, đồng chí Phó Hiệu trưởng Phạm Quang Huấn đã nhấn mạnh những kết quả, thành tích đạt được trong năm học vừa qua cũng như những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong năm học 2019 - 2020. Báo cáo cũng xác định, trong năm học tới, nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cải tiến công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu mở mã ngành đào tạo mới phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng; tăng cường kiểm tra giám sát nề nếp, kỷ cương làm việc trong nhà trường; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, quy định liên quan tới công tác sinh viên…

Để động viên các cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động đã có nhiều thành tích đóng góp vào hoạt động chung của nhà trường, trong Lễ tổng kết năm học 2018 - 2019, nhà trường đã khen thưởng 19 tập thể và các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, danh hiệu Lao động tiên tiến, giấy khen của Hiệu trưởng.

Thay mặt Lãnh đạo nhà trường, TS. Vũ Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương, ghi nhận kết quả, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức và người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Hiệu trưởng nhà trường cũng đề cập đến những công việc còn nhiều hạn chế hoặc chưa thực hiện được trong năm học vừa qua và mong muốn toàn bộ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường.

Phan Thị Hồng Duyên

  • Thứ Tư, 09:39 03/07/2019