Thứ Hai, 10:16 19/03/2018

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

Hội thảo khoa học “Một số giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác của văn học địa phương Ninh Bình” do Trường Đại học Hoa Lư tổ chức đã diễn ra ngày 16/3/2018. Chủ đề hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu 25 năm phát triển của văn học địa phương Ninh Bình (1992 - 2017) do TS Nguyễn Mạnh QuỳnH làm chủ nhiệm đề tài.

Dự hội thảo có PGS. TS Lê Xuân Giang - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư, Th.s Giang Tuấn Anh- Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Ninh Bình, nhà thơ Bình Nguyên (Nguyễn Đăng Hào) - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình, nhà văn Phạm Thị Duyên- Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình, nhà thơ Thanh Thản, nhà viết kịch Đăng Thanh và các thầy cô là giảng viên trường Đại học Hoa Lư.

Sau báo cáo đề dẫn của TS Nguyễn Mạnh Quỳnh, đại diện Ban chủ nhiệm đề tài đã thuyết trình các nội dung chính của chuyên đề như, vấn đề tiếp nhận văn học, xu hướng sáng tác văn học, thị hiếu thẩm mỹ của công chúng hiện nay… Đặc biệt, trên cơ sở những nghiên cứu và khảo sát thực tế rất cụ thể, Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sáng tác của văn học địa phương Ninh Bình trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo,về cơ bản,các ý kiến đều nhất trí cao với các nội dung của chuyên đề; đồng thời khẳng định,đây là đề tài hay, thiết thực, kip thời, đã nghiên cứu, đánh giá được những thành tựu cơ bản qua 25 năm phát triển của văn học Ninh Bình. Đề tài có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống văn hóa, văn nghệ tỉnh nhà nói chung, văn học địa phương Ninh Bình nói riêng. Các đại biểu dự hội thảo cũng phân tích, đề nghị bổ sung, làm rõ một số nội dung của chuyên đề đồng thời khẳng định Ban chủ nhiệm đề tài đã rất công phu, trách nhiệm, tâm huyết đối với sự nghiệp phát triển văn học của địa phương.

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về tiếp nhận văn học và xu hướng sáng tác; giải pháp nâng cao chất lượngsáng tác của văn học địa phương Ninh Bình”được tổ chức thành công đã góp phần thiết thực vào thực hiện đề tài cấp tỉnh về “Nghiên cứu 25 năm phát triển của văn học địa phương Ninh Bình (1992 - 2017)”.

(Tin Ban chủ nhiệm đề tài)