Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023

Ngày 14/9/2022, Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2021 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - 2023.

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể viên chức và người lao động Nhà trường.

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị và trình bày Dự thảo Chương trình công tác trọng tâm năm học 2022 - 2023, TS. Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Nhà trường tổ chức Hội nghị viên chức và lao động nhằm kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và lao động năm học 2021 - 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2021- 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 -2023; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021 - 2022; thảo luận, đề xuất biện pháp thực hiện tốt kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023. Đồng chí Hiệu trưởng mong muốn tại Hội nghị, các cán bộ, viên chức và người lao động sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho sự phát triển chung của Nhà trường; cùng nỗ lực chung tay với Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra tại Hội nghị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023

TS. Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

TS. Dương Trọng Luyện - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày Dự thảo kế hoạch năm học 2022 - 2023, trong đó đã nhấn mạnh: Trong năm học 2021 -2022, tập thể Nhà trường đã hoàn thành tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2020 - 2021 với kết quả nổi bật là: Nhà trường tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và 02 chương trình đào tạo ngành Kế toán, Giáo dục Mầm non sau đánh giáo ngoài đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định; cải thiện cơ sở vật chất - trang thiết bị; chỉ đạo, rà soát, đánh giá Đề án quy hoạch phát triển Trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 để điều chỉnh, bổ sung thành Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030 cho phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học; thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; công tác giảng dạy và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được nâng lên; hoạt động liên kết đào tạo mở rộng. Nhằm phát huy những kết quả có được và khắc phục những hạn chế trong năm học 2021 - 2022, Nhà trường đã đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ chủ yếu về công tác chính trị - tư tưởng, quản trị trường đại học, Hội đồng trường; công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý chất lượng, công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, thanh tra, pháp chế, thi đua, khen thưởng, tài chính, cơ sở vật chất, công tác quản lý sinh viên và một số công tác khác. Đồng thời, nêu rõ 05 giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2022 - 2023.

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023

TS. Dương Trọng Luyện - Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày Dự thảo Kế hoạch năm học 2022 - 2023

Hội nghị được nghe TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 20121-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, công tác tài chính năm học 2021 - 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị trực thuộc cho Dự thảo các văn bản của Nhà trường.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp các ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên… Nhà trường đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình các ý kiến của cán bộ, viên chức và người lao động. Mỗi ý kiến trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, mong muốn chung tay góp sức, đồng lòng đề hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà trường đề ra trong năm học 2022 - 2023.

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023

Viên chức và người lao động tham luận tại Hội nghị

TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng trường - Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, coi trọng công tác tuyển sinh, mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ tiến sỹ, tăng cường các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm có sức khỏe của viên chức và người lao động, quyết tâm phấn đấu xây dựng Trường Đại học Hoa Lư ngày càng phát triển.

Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022 - 2023

TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường

phát động thi đua năm học 2022 – 2023

Hội nghị viên chức và lao động đã biểu quyết thống nhất các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Trường Đại học Hoa Lư bước vào năm học mới với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra.

Ban Biên tập

  • Thứ Năm, 08:10 15/09/2022

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và công bố Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Lư

Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và công bố Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 08:25 21/11/2023
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ Sáu, 08:52 17/11/2023
Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hoa Lư (2013 - 2023)

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hoa Lư (2013 - 2023)

Thứ Năm, 15:55 16/11/2023
Hội thi đấu thể dục thể thao cán bộ cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hội thi đấu thể dục thể thao cán bộ cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ Tư, 10:29 15/11/2023
Trường Đại học Hoa Lư nhận giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư lần thứ III

Trường Đại học Hoa Lư nhận giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư lần thứ III

Thứ Năm, 15:09 26/10/2023
Trường Đại Học Hoa Lư tiếp đón đoàn đại biểu các doanh nghiệp và trường học khu vực Kansai (Nhật Bản)

Trường Đại Học Hoa Lư tiếp đón đoàn đại biểu các doanh nghiệp và trường học khu vực Kansai (Nhật Bản)

Thứ Năm, 09:34 26/10/2023
Thông báo tổ chức thi môn năng khiếu ngành Giáo dục mầm non đợt 2

Thông báo tổ chức thi môn năng khiếu ngành Giáo dục mầm non đợt 2

Thứ Ba, 14:33 13/09/2022
Lễ tiếp nhận lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm học 2022 - 2023

Lễ tiếp nhận lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm học 2022 - 2023

Thứ Sáu, 08:12 09/09/2022
Trường Phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023

Trường Phổ thông Thực hành sư phạm Tràng An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023

Thứ Ba, 07:30 06/09/2022
Thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Thông báo lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Thứ Hai, 07:41 22/08/2022
Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên thứ 9)

Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên thứ 9)

Chủ Nhật, 10:12 24/07/2022

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567