Hội nghị viên chức và lao động năm học 2023 - 2024

Ngày 09/9/2023, Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - 2024.

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo nhà trường và toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.

Hội nghị viên chức và lao động năm học 2023 - 2024

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh: Nhà trường tổ chức Hội nghị viên chức và lao động ngay từ đầu năm học nhằm kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và lao động năm học 2022 - 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2022 -2023, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện tốt kế hoạch công tác năm học 2023 - 2024. Đồng chí Hiệu trưởng mong muốn tại Hội nghị, các cán bộ, viên chức và người lao động sẽ phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp các ý kiến cho sự phát triển chung của Nhà trường; cùng nỗ lực chung tay với Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra tại Hội nghị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị viên chức và lao động năm học 2023 - 2024

TS. Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

TS. Dương Trọng Luyện - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày Dự thảo kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm năm học 2023 - 2024, trong đó đã nhấn mạnh: Trong năm học 2022 -2023, tập thể Nhà trường đã hoàn thành tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2022 - 2023 với kết quả nổi bật là:

Công tác tuyển sinh đạt kết quả tốt, chất lượng đầu vào của người học tiếp tục được cải thiện và nâng lên; quy mô đào tạo ổn định, ngành nghề đào tạo có bước phát triển; hoàn thành đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Giáo dục Tiểu học và Quản trị kinh doanh. Kết quả: 02 chương trình đào tạo đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoàn thành rà soát, xây dựng báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ cơ sở giáo dục gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh theo quy định; hoàn thành xây dựng và triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu các ngành: Quản trị kinh doanh (Quản trị khách sạn và nhà hàng), Kế toán (Kế toán doanh nghiệp), Du lịch (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành), Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch). Hoàn thành mở ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học gửi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời phục vụ công tác tuyển sinh năm 2023 nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; hoàn thành xây dựng các văn bản liên quan đến tuyển sinh, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, Tạp chí Khoa học; cải thiện cơ sở vật chất - trang thiết bị; đội ngũ giảng viên tích cực đi đào tạo trình độ Tiến sĩ; công tác tài chính được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch; công tác giảng dạy và chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được nâng lên; hoạt động liên kết đào tạo mở rộng; kỷ luật, kỷ cương, an ninh, an toàn trường học được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động được nâng lên. Nhà trường ổn định và từng bước phát triển.

Nhằm phát huy những kết quả có được và khắc phục những hạn chế trong năm học 2022 - 2023, Nhà trường đã đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ chủ yếu về công tác chính trị - tư tưởng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý chất lượng, công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, thanh tra, pháp chế, thi đua, khen thưởng, tài chính, cơ sở vật chất, công tác quản lý sinh viên và một số công tác khác. Đồng thời, nêu rõ các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2023 - 2024.

Hội nghị được nghe TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng trường Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2022 - 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024. Đồng thời, tại hội nghị viên chức và người lao động đã được nghe Báo cáo kết quả công tác thanh tra nhân dân năm học 2022 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; Báo cáo công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị trực thuộc cho các Dự thảo các văn bản của Nhà trường.

Hội nghị viên chức và lao động năm học 2023 - 2024

TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Phát huy tinh thần dân chủ, các viên chức, người lao động tham dự Hội nghị đã đóng góp các ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, sinh hoạt chuyên môn, quản lý sinh viên, phát triển Trường PTTHSP Tràng An… Nhà trường đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình các ý kiến của viên chức và người lao động. Mỗi ý kiến trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, mong muốn chung tay góp sức, đồng lòng đề hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhà trường đề ra trong năm học 2023 – 2024.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường, TS. Tạ Hoàng Minh - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động thi đua, kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, coi trọng công tác tuyển sinh, mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ, tăng cường các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, quyết tâm phấn đấu xây dựng Trường Đại học Hoa Lư ngày càng phát triển.

Hội nghị viên chức và lao động đã biểu quyết thống nhất các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Bản Nghị quyết - đó là tâm sức, niềm tin và hy vọng của cán bộ, viên chức và người lao động Trường Đại học Hoa Lư!

Ban Biên tập

  • Chủ Nhật, 08:36 10/09/2023

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ trường Phổ thông THSP Tràng An năm 2024

Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ trường Phổ thông THSP Tràng An năm 2024

Thứ Ba, 16:15 09/07/2024
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khối các trường đại học, cao đẳng tỉnh Ninh Bình năm học 2023 – 2024

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khối các trường đại học, cao đẳng tỉnh Ninh Bình năm học 2023 – 2024

Thứ Ba, 09:23 09/07/2024
Hội đồng trường họp phiên thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025

Hội đồng trường họp phiên thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Ba, 09:00 02/07/2024
Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024

Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024

Thứ Bảy, 17:00 29/06/2024
Đồng chí PGS,TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc với Trường Đại học Hoa Lư

Đồng chí PGS,TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc với Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 09:45 27/06/2024
Trường Đại học Hồng Đức đến thăm và làm việc với Trường Đại học Hoa Lư

Trường Đại học Hồng Đức đến thăm và làm việc với Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Sáu, 16:14 21/06/2024
Đoàn đại biểu Đại sứ quán nước CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường Đại học Hoa Lư

Đoàn đại biểu Đại sứ quán nước CHDCND Lào thăm và làm việc với Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Bảy, 07:31 09/09/2023
Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2023 - 2024

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2023 - 2024

Thứ Sáu, 16:21 08/09/2023
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trình độ đại học bổ sung đợt 1, năm 2023

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trình độ đại học bổ sung đợt 1, năm 2023

Thứ Năm, 21:35 31/08/2023
Trường Đại học Hoa Lư tổ chức nhập học đợt 1 cho sinh viên D16

Trường Đại học Hoa Lư tổ chức nhập học đợt 1 cho sinh viên D16

Thứ Tư, 07:46 30/08/2023
Tra cứu danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 - năm 2023

Tra cứu danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 - năm 2023

Thứ Năm, 22:53 24/08/2023

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567