ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong hai ngày 11, 12 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và 165 đại biểu thuộc 20 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Toàn cảnh Đại hội

Diễn văn khai mạc tại Đại hội và Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 do đồng chí Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày đã nhấn mạnh: nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác về xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ, đào tạo và nghiên cứu khoa học; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên nhà trường; việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII… Đồng chí khẳng định, phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, giữ vững đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đồng chí Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn khai mạc Đại hội và Báo cáo chính trị

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ. Trong đó, chỉ rõ về kết quả, hạn chế và nguyên nhân của kết quả, hạn chế trên các lĩnh vực hoạt động như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và quốc phòng, an ninh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc thực hiện Chỉ thị 05 và NQTW4 khóa XI, XII; công tác tổ chức, đội ngũ cán bộ; công tác xây dựng Đảng bộ; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và lãnh đạo công tác đoàn thể. Đồng thời, nêu rõ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và biểu dương, chúc mừng thành tích mà Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ nhà trường trong nhiệm kỳ mới, cần quán triệt sâu sắc và toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ trường. Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, tập thể Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư sẽ khắc phục tốt mọi khó khăn, tồn tại, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phát biểu

Trong phát biểu đáp từ, đồng chí Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của tập thể Ban Thường vụ Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đối với Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư và tập thể Đảng bộ trường sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các văn kiện trình Đại hội, Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các ý kiến tham luận tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; giáo dục tư tưởng chính trị; rèn nghề cho sinh viên; liên kết đào tạo và công tác đoàn, hội…

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ và giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả tập trung cao, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định của Đảng.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư lần thứ XVII có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường trong các giai đoạn tiếp theo./.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Một số hình ảnh về Đại hội

Ban biên tập

  • Thứ Năm, 13:44 14/05/2020

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567