Thông báo về việc thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về việc hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phi sính hoạt đối với sinh viên sư phạm

  • Thứ Năm, 09:24 04/11/2021

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Quyết định khen thưởng sinh viên D11, D12 và C27 đạt danh hiệu sinh viên Giỏi toàn khoá

Thứ Năm, 09:17 22/06/2023

Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên D12-C27 đạt thành tích học kỳ II năm học 2022-2023

Thứ Năm, 09:16 22/06/2023

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa D12

Thứ Hai, 08:39 05/06/2023

Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên hệ chính quy HKI năm học 2022 - 2023

Thứ Sáu, 09:41 14/04/2023

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ và quy trình kết nạp Đảng viên cho học sinh, sinh viên trường Đại học Hoa Lư

Thứ Sáu, 14:30 24/03/2023

Thông báo về việc rà soát danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách HKII năm học 2022 - 2023

Thứ Hai, 14:47 20/03/2023

Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên khóa D11 - D12 - D13 - C26 - C27 đạt thành tích cao trong học tập HKII năm học 2020 - 2021

Thứ Ba, 07:38 02/11/2021

Thông báo về việc triển khai Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2021 - 2022

Thứ Sáu, 10:14 29/10/2021

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên khóa mới D14 - C28

Thứ Tư, 09:04 27/10/2021

Thông báo về việc rà soát danh sách sinh viên khóa D11-D12-D13-C26-C27 được xét học bổng, khen thưởng HKII năm học 2020 - 2021

Thứ Sáu, 09:58 22/10/2021
Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022

Thứ Ba, 10:59 19/10/2021

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567