Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên hệ chính quy HKI năm học 2022 - 2023

  • Thứ Sáu, 09:41 14/04/2023

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Thông báo về việc rà soát danh sách sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ II năm học 2022 - 2023

Thứ Ba, 14:36 27/02/2024

Thông báo về việc điều động sinh viên tham gia cổ vũ Giải Bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền năm 2024

Thứ Hai, 14:38 26/02/2024

Thông báo triệu tập đoàn viên, sinh viên tham dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

Thứ Tư, 14:07 21/02/2024

Quyết định khen thưởng sinh viên D11, D12 và C27 đạt danh hiệu sinh viên Giỏi toàn khoá

Thứ Năm, 09:17 22/06/2023

Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên D12-C27 đạt thành tích học kỳ II năm học 2022-2023

Thứ Năm, 09:16 22/06/2023

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa D12

Thứ Hai, 08:39 05/06/2023

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ và quy trình kết nạp Đảng viên cho học sinh, sinh viên trường Đại học Hoa Lư

Thứ Sáu, 14:30 24/03/2023

Thông báo về việc rà soát danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách HKII năm học 2022 - 2023

Thứ Hai, 14:47 20/03/2023

Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức Chào cờ tháng 3 năm 2023

Thứ Năm, 10:04 02/03/2023

Thông báo về việc rà soát danh sách sinh viên hệ chính quy thuộc diện chế độ chính sách HKII năm học 2022 - 2023

Thứ Hai, 16:02 20/02/2023

Thông báo về việc điều động sinh viên tham gia cổ vũ Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền lần thứ VXII năm 2023

Thứ Sáu, 09:34 10/02/2023

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567