Các văn bản liên quan tới hoạt động sở hữu trí tuệ

TTSỐ VĂN BẢNTÊN VĂN BẢNNGÀY BAN HÀNHGHI CHÚ
150/2005/QH11Luật sở hữu trí tuệ29/11/2005Tải về
278/2008QĐ-BGDĐTQuyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học29/12/2008Tải về
336/2009/QH12Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ19/06/2009Tải về
442/2019/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh, bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ14/06/2019Tải về
507/2022/QH15Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 202216/06/2022Tải về
6681/QĐ-ĐHHLQuy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Hoa Lư04/12/2018Tải về
717/2023/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan26/4/2023Tải về
865/2023/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền lợi công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ23/8/2023Tải về
923/2023/TT-BKHCNThông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp30/11/2023Tải về
  • Chủ Nhật, 08:26 26/03/2023

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567