Đề cương chi tiết đã ký

Đề cương chi tiết các lớp liên thông

Lớp LT8 (tải về)

Lớp LT9 Hóa (tải về)

Lớp LT9 Toán (tải về)

Lớp LT9 Kế toán (tải về)

Lớp LT9 GDMN (tải về)

Lớp LT9 GDTH (tải về)

Lớp LT10 GDTH (tải về)

Lớp LT10 GDMN (tải về)

Lớp LT10 Vật lý (tải về)

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 0936331567