HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 VÀ THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày 24/01/2019, Trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2018 và thi nghiệp vụ nghề nghiệp của sinh viên năm học 2018 -2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộ c; giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018, 2019; sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm 2018, 2019; ban Giám khảo và sinh viên tham gia Hội thi nghiệp vụ nghề nghiệp cấp trường năm học 2018 - 2019.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 VÀ THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh đã nhấn mạnh: Thông qua nghiên cứu khoa học, thi nghiệp vụ nghề nghiệp sinh viên được rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thiện kĩ năng, đẩy mạnh học đi đôi với hành, giúp sinh viên củng cố, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế, có điều kiện phát triển năng khiếu, tăng cường kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, đồng thời bồi dưỡng lòng yêu nghề, phát triền năng lực một cách toàn diện để có thể đáp ứng yêu cầu của xã hội trong tình hình mới.Mặt khác, thông qua hoạt động này, đội ngũ giảng viên cũng từng bước tích lũy, rút kinh nghiệm cho công việc hướng dẫn nghiên cứu khoa học, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và rèn nghiệp vụ nghề nghiệp cho sinh viên.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 VÀ THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận, đóng góp của giảng viên, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, thi nghiệp vụ nghề nghiệp của sinh viên.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 VÀ THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 VÀ THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Một số hình ảnh tham luận tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Vũ Văn Trường - P.Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã nhấn mạnh: Nghiên cứu khoa học và thi nghiệp vụ nghề nghiệp là hai hoạt động quan trọng của nhà trường. Vì vậy, để đạt được hiệu quả cao cần phải tiếp tục đổi mới cách thức triển khai, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và thi nghiệp vụ nghề nghiệp cho sinh viên; giảng dạy học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học theo hướng kết hợp giữa nghiên cứu, đổi mới việc nghiên cứu khoa học chung và phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành; có cơ chế khuyến khích sinh viên tài năng trong học tập và nghiên cứu.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 VÀ THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

TS. Vũ Văn Trường - P.Hiệu trưởng phụ trách nhà trường phát biểu ý kiến

Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi nghiệp vụ nghề nghiệp của sinh viên, Nhà trường đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018, thi nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2018 - 2019.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 VÀ THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Ảnh TS. Vũ Văn Trường - P.Hiệu trưởng phụ trách nhà trường trao giấy khen và phần thưởng cho cá nhân đạt giải thưởng trong hoạt động NCKH năm 2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018 VÀ THI NGHIỆP VỤ NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

Ảnh TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh - P.Hiệu trưởng trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể đạt giải thưởng trong Hội thi nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2018-2019

  • Thứ Hai, 16:40 28/01/2019

Các bài đã đăng