Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm và đánh giá chương trình đào tạo (Dành cho cựu sinh viên)

Tải thông báo tại đây

/media/26/uffile-upload-no-title26075.pdf

Mãu phiếu khảo sát:

/media/26/uffile-upload-no-title26076.doc

  • Thứ Hai, 15:22 10/12/2018

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567