Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm và đánh giá chương trình đào tạo (Dành cho cựu sinh viên)

Tải thông báo tại đây

/media/26/uffile-upload-no-title26075.pdf

Mãu phiếu khảo sát:

/media/26/uffile-upload-no-title26076.doc

  • Thứ Hai, 15:22 10/12/2018

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Kế hoạch Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và lấy ý kiến phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp

Thứ Tư, 09:14 20/10/2021

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 và đánh giá chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất của trường Đại học Hoa Lư

Thứ Ba, 09:35 19/01/2021

Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và đánh giá chương trình đào tạo của sinh viên sau tốt nghiệp

Thứ Tư, 08:13 25/11/2020

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp

Thứ Sáu, 09:02 22/05/2020

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của đơn vị sử dụng lao động đối với chất lượng sinh viên tốt nghiệp

Thứ Hai, 09:19 06/05/2019

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (Gửi Bộ GD - ĐT)

Thứ Ba, 16:21 08/01/2019

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567