Thông báo khoa học năm 2019

- Kế hoạch xuất bản Tải về

- Nội dung:

1. Cơ sở dữ liệu NoSQL REDIS trong PHP 1
ThS. Đặng Thị Thu Hà

2. Ứng dụng Google Forms vào hoạt động điều tra, khảo sát tại Trường Đại học Hoa Lư
ThS. Đào Sỹ Nhiên


3. Xây dựng phần mềm in và quản lý văn bằng tại Trường Đại học Hoa Lư
ThS. Phạm Xuân Nguyện, ThS. Phùng Thị Thao, ThS. Phạm Văn Cường, ThS. Vũ Thị Quyên, ThS. Bùi Thị Tuyết


4. Xây dựng tiến trình dạy học theo quan điểm tích hợp chủ đề “Nước và vai trò của nước đối với sự sống”
ThS. Phùng Thị Thanh Hương, ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, ThS. Bùi Thị Kim Cúc, ThS. Bùi Thùy Liên


5. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục học sinh nhận biết và phòng tránh bạo lực học đường
ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc


6. Ứng dụng phần mềm Hot Potatoes trong dạy và học kỹ năng nghe thuộc học phần Tiếng Anh 3 cho sinh viên khóa D10 tại trường Đại học Hoa Lư
ThS. Nguyễn Thị Huệ

7. Dạy học nội dung Bản vẽ xây dựng trong môn công nghệ 11 theo định hướng giáo dục STEM
ThS. Đinh Thị Thủy


8. Giáo dục Lý luận chính trị cho sinh viên trong điều kiện hiện nay - một vấn đề cần quan tâm
TS. Phan Thị Hồng Duyên


9. Kịch chèo của Đăng Thanh nhìn từ môi trường diễn xướng
TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh


10. Hình ảnh ước lệ, tượng trưng về người quân tử trong “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi
ThS. Nguyễn Thị Thu


11. Hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch có trách nhiệm
ThS. Phạm Thị Thu Thủy, ThS. Nguyễn Thị Thu Giang

Các giải thưởng khoa học và công nghệ
Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ
Các luận án tiến sỹ đã bảo vệ
Các bài báo khoa học đã được công bố
Các sách đã xuất bản

  • Thứ Năm, 08:22 13/02/2020

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567