Các Quy định, Quyết định về hoạt động khảo sát

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1

Quyết định ban hành quy định về công tác khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động đào tạo của Đại học Hoa Lư (xem tại đây)

467/QĐ-ĐHHL

26/10/2018

ĐHHL

2Quyết định ban hành quy định về hoạt động khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục (xem tại đây)

487/QĐ-ĐHHL

14/11/2022

ĐHHL

Tin tiêu điểm