Các Kế hoạch về công tác Khảo thí

Năm học 2023 - 2024

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1Lịch thi HKI hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa D13, D15, C28 năm học 2023 - 2024 (xem tại đây)

767/ĐHHL-QLCL

23/10/2023

ĐHHL
2Lịch thi HKI hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa D14, C28 năm học 2023 - 2024 (xem tại đây)

768/ĐHHL-QLCL

23/10/2023

ĐHHL
3Lịch thi HKI hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa D16 năm học 2023 - 2024 (xem tại đây)

856/ĐHHL-QLCL

27/11/2023

ĐHHL
4Lịch thi HKI hệ VHVL khóa D6MN, D7MN, D1LTTCMN năm học 2023 - 2024 (xem tại đây)

855/ĐHHL-QLCL

27/11/2023

ĐHHL
5Lịch thi HKI hệ VHVL khóa D5LTMN; D4TLKT; D3LTTH1,2 năm học 2023 - 2024 (xem tại đây)

914/ĐHHL-QLCL

18/12/2023

ĐHHL
6Lịch thi học kỳ 1 (lần 2) hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D13, D14, D15, C27, C28 năm học 2023 - 2024 (xem tại đây)

06/ĐHHL-QLCL

04/01/2024

ĐHHL
7Lịch thi học kỳ 1 (lần 2) hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D13, D15, D16, C28 và hệ VLVH khóa D2LT, D5LT, DV16 năm học 2023 - 2024 (xem tại đây)

62/ĐHHL-QLCL

31/01/2024

ĐHHL
8Lịch thi HKI hệ VHVL khóa D6LTMN; D5LTKT, D4TLTH; D2LTT, D1LTTCMN năm học 2023 - 2024 (xem tại đây)

60/ĐHHL-QLCL

31/01/2024

ĐHHL
9Lịch thi HK II hệ Đại học, Cao đẳng chính quy khóa D14, D15, C27, C28 năm học 2023 - 2024 (xem tại đây)

173/ĐHHL-QLCL

23/03/2024

ĐHHL
10Lịch thi HK II hệ Đại học chính quy khóa D15, năm học 2023 - 2024 (xem tại đây)

172/ĐHHL-QLCL

23/03/2024

ĐHHL
Năm học 2022 - 2023
STTTên Văn bảnSố/ngày tháng ban hànhNơi ban hành
1Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D13, C27 năm học 2022 - 2023 (Xem tại đây)

622/ĐHHL-QLCL

28/10/2022

ĐHHL
2Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D12, D14, C28 năm học 2022 - 2023 (Xem tại đây)

623/ĐHHL-QLCL

28/10/2022

ĐHHL
3Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa LT10 năm học 2022 - 2023 (Xem tại đây)

683/ĐHHL-QLCL

25/11/2022

ĐHHL
4Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D15 năm học 2022 - 2023 (Xem tại đây)

04/ĐHHL-QLCL

04/1/2023

ĐHHL
5Lịch thi lại HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D11, D12, D13, D14, C26, C27, C28, LT9, LT10 năm học 2022 - 2023 (Xem tại đây)

15/ĐHHL-QLCL

05/1/2023

ĐHHL
6Lịch thi lại Hệ ĐH chính quy khóa D15 HK1 năm học 2022-2023(Xem tại đây)

172/ĐHHL-QLCL

03/3/2023

ĐHHL
7Lịch thi Hệ ĐH chính quy khóa D13 HK2 năm học 2022-2023(Xem tại đây)

204/ĐHHL-QLCL

28/3/2023

ĐHHL
8Lịch thi Hệ ĐH chính quy khóa D14, C28 HK2 năm học 2022-2023(Xem tại đây)

203/ĐHHL-QLCL

28/3/2023

ĐHHL
9Lịch thi Hệ ĐH chính quy khóa D12, C27 HK2 năm học 2022-2023(Xem tại đây)

292/ĐHHL-QLCL

21/4/2023

ĐHHL
10Lịch thi hệ chính quy khóa D15 HK2 năm học 2022-2023 (Xem tại đây)

337/ĐHHL-QLCL

12/5/2023

ĐHHL
11Lịch thi lại cải thiện hệ chính quy khóa D12, C27 HK2 năm học 2022-2023 (Xem tại đây)

391/ĐHHL-QLCL

6/6/2023

ĐHHL
Năm học 2021 - 2022

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D12, C26 năm học 2021 - 2022 (Xem tại đây)

565/ĐHHL

4/11/2021

ĐHHL
2Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D11, D13, C26, C27 năm học 2021 - 2022 (Xem tại đây)

564/ĐHHL

4/11/2021

ĐHHL
3Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D14, C28 năm học 2021 - 2022 (Xem tại đây)

650/ĐHHL_QLCL

10/12/2021

ĐHHL
4Lịch thi HK I lớp cao đẳng Sư phạm tiếng Anh- khóa C26 năm học 2021 - 2022 (Xem tại đây)

682/ĐHHL

22/12/2021

ĐHHL
5Lịch thi HK I, HK II hệ đại học liên thông khóa 9 năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022 (Xem tại đây)

41/ĐHHL-QLCL

24/01/2022

ĐHHL
6Lịch thi HK I, HK II hệ đại học liên thông khóa 10 năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022 (Xem tại đây)

42/ĐHHL-QLCL

24/01/2022

ĐHHL
7Lịch thi HK II (lần 2) hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D9,D10,D11,D12,D13, C27,C28,LT9,LT10 năm học 2021 - 2022 (Xem tại đây)

131/ĐHHL-QLCL

16/3/2022

ĐHHL
8Lịch thi HK II hệ đại học chính quy khóa D13,C27 năm học 2021 - 2022 (Xem tại đây)

151/ĐHHL-QLCL

31/3/2022

ĐHHL
9Lịch thi HK II hệ đại học chính quy khóa D12 năm học 2021 - 2022 (Xem tại đây)

152/ĐHHL-QLCL

31/3/2022

ĐHHL
10Lịch thi HK II Lớp cao đẳng Sư phạm tiếng Anh- khóa C26 năm học 2021 - 2022 (Xem tại đây)

224/ĐHHL-QLCL

11/5/2022

ĐHHL
12Lịch thi cải thiện khóa D11 HKII năm học 2021-2022 (Xem tại đây)

271/ĐHHL-QLCL

8/6/2022

ĐHHL
13Lịch thi HK II hệ đại học liên thông khóa 9 năm học 2021 - 2022 (Xem tại đây)

309/ĐHHL-QLCL

30/6/2022

ĐHHL
14Lịch thi HK2 lần 2, cải thiện khóa D10,D11,D12,D13,D14C27,C28,LT9 NĂM HỌC 2021-2022 (Xem tại đây)

399/ĐHHL-QLCL

10/8/2022

ĐHHL
Năm học 2020 - 2021

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D10, D12, C26 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

570/ĐHHL

30/10/2020

ĐHHL
2Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D11, C25 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

569/ĐHHL

30/10/2020

ĐHHL
3Lịch thi HK I hệ ĐH Liên thông chính quy khóa 8, 9 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

602/ĐHHL

13/11/2020

ĐHHL
4Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D13, C27 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

718/ĐHHL

30/12/2020

ĐHHL
5Lịch thi HK I (lần 2) hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D13, C27 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

131/ĐHHL

26/03/2020

ĐHHL
6Lịch thi HK II hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D11 học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

137/ĐHHL

31/03/2021

ĐHHL
7Lịch thi HK II hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D12, C26 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

136/ĐHHL

31/03/2021

ĐHHL
8Lịch thi HK II hệ ĐH Liên thông chính quy khóa 8, 9 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

187/ĐHHL

20/04/2021

ĐHHL
9Lịch thi HK II hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D10, C25 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

201/ĐHHL

27/04/2021

ĐHHL
10Lịch thi HK II hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D13 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

286/ĐHHL

09/06/2021

ĐHHL
11Lịch thi HK II hệ ĐH Liên thông 8 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

408/ĐHHL

18/08/2021

ĐHHL
Năm học 2019 - 2020
TTTên Văn bảnSố/ngày tháng ban hànhNơi ban hànhGhi chú
1Lịch thi HK 1 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D9, D11 và C25 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

535/ĐHHL

16/10/2019

ĐHHL
2Lich thi HK 1 hệ ĐH chính quy khóa D10 năm học 2019-2020 (xem tại đây)

534/ĐHHL

16/10/2019

ĐHHL
3Lịch thi D1QTKD_VLVH năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

599/ĐHHL

21/11/2019

ĐHHL
4Lịch thi HK 1 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D12, C26 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

605/ĐHHL

26/11/2019

ĐHHL
5Lịch thi HK 1 hệ ĐH liên thông chính quy khóa 7, 8 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

629/ĐHHL

06/12/2019

ĐHHL
6lịch thi HK 1 (lan 2) hệ ĐH, CĐ, lien thong chính quy khóa D9, D11 và C25 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)
7Lịch thi HK 2 Khóa D9 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

198/ĐHHL

05/05/2020

ĐHHL
8Lịch thi HK 2 Khóa D10, D11, LT7 và C25 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

210/ĐHHL

13/05/2020

ĐHHL
9Lịch thi HK 2 Khóa D9 Sư phạm năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

217/ĐHHL

19/05/2020

ĐHHL
10Lịch thi HK 2 Khóa D12, C26 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

216/ĐHHL

19/05/2020

ĐHHL
Năm học 2018 - 2019

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1

Lịch thi học kì 1 hệ chính quy ĐH, CĐ khóa D8, D9, C23 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

541/KH-ĐHHL

15/10/2018

ĐHHL

2

Lịch thi học kỳ 1 hệ chính quy khóa D10 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

542/KH-ĐHHL

15/10/2018

ĐHHL

3

lịch thi học kỳ 1 hệ chính quy khóa D11, C25 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

619/KH-ĐHHL

22/11/2018

ĐHHL

4

Lịch thi học kỳ 1 hệ đại học liên thông chính quy khóa 6 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

633/KH-ĐHHL

29/11/2018

ĐHHL
5Lịch thi học kỳ 1 lớp Cao đẳng sư phạm tiếng anh khóa C25 học theo chương trình 2 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

674/KH-ĐHHL

28/12/2018

ĐHHL
6Lịch thi học kỳ 1 hệ đại học liên thông chính quy khóa 7 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

24/KH-ĐHHL

10/01/2019

ĐHHL
7lịch thi HK 1 (lần 2) hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D8,D9, D10, C22, C23 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

29/ĐHHL

11/01/2019

ĐHHL
8lịch thi học kỳ 2 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D8. C23 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

32/ĐHHL

15/01/2019

ĐHHL
9Vị trí phòng thi học kỳ 2 khóa D8, C23 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)
10lịch thi HK 1 (lần 2) hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D11, C25, LT 5, LT6, LT7 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

75/ĐHHL

20/02/2019

ĐHHL
11Lịch thi HK II hệ chính quy khóa D9, D10 năm học 2018 - 2019(xem tại đây)

137/ĐHHL

26/03/2019

ĐHHL
12lịch thi học kỳ 2 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D11. C25 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

125/ĐHHL

25/04/2019

ĐHHL
13lịch thi học kỳ 2 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D8MN năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

126/ĐHHL

25/04/2019

ĐHHL
14Lịch thi lại học kỳ 2 khóa D8, D9, D10, D11, C22, C25 (lần 2, HK hè) năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

344/ĐHHL

01/08/2019

ĐHHL

Tin tiêu điểm