Các Kế hoạch về công tác Khảo thí

Năm học 2020 - 2021

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D10, D12, C26 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

570/ĐHHL

30/10/2020

ĐHHL
2Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D11, C25 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

569/ĐHHL

30/10/2020

ĐHHL
3Lịch thi HK I hệ ĐH Liên thông chính quy khóa 8, 9 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

602/ĐHHL

13/11/2020

ĐHHL
4Lịch thi HK I hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D13, C27 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

718/ĐHHL

30/12/2020

ĐHHL
5Lịch thi HK I (lần 2) hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D13, C27 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

131/ĐHHL

26/03/2020

ĐHHL
6Lịch thi HK II hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D11 học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

137/ĐHHL

31/03/2021

ĐHHL
7Lịch thi HK II hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D12, C26 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

136/ĐHHL

31/03/2021

ĐHHL
8Lịch thi HK II hệ ĐH Liên thông chính quy khóa 8, 9 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

187/ĐHHL

20/04/2021

ĐHHL
9Lịch thi HK II hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D10, C25 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

201/ĐHHL

27/04/2021

ĐHHL
10Lịch thi HK II hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D13 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

286/ĐHHL

09/06/2021

ĐHHL
11Lịch thi HK II hệ ĐH Liên thông 8 năm học 2020 - 2021 (Xem tại đây)

408/ĐHHL

18/08/2021

ĐHHL
Năm học 2019 - 2020
TTTên Văn bảnSố/ngày tháng ban hànhNơi ban hànhGhi chú
1Lịch thi HK 1 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D9, D11 và C25 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

535/ĐHHL

16/10/2019

ĐHHL
2Lich thi HK 1 hệ ĐH chính quy khóa D10 năm học 2019-2020 (xem tại đây)

534/ĐHHL

16/10/2019

ĐHHL
3Lịch thi D1QTKD_VLVH năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

599/ĐHHL

21/11/2019

ĐHHL
4Lịch thi HK 1 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D12, C26 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

605/ĐHHL

26/11/2019

ĐHHL
5Lịch thi HK 1 hệ ĐH liên thông chính quy khóa 7, 8 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

629/ĐHHL

06/12/2019

ĐHHL
6lịch thi HK 1 (lan 2) hệ ĐH, CĐ, lien thong chính quy khóa D9, D11 và C25 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)
7Lịch thi HK 2 Khóa D9 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

198/ĐHHL

05/05/2020

ĐHHL
8Lịch thi HK 2 Khóa D10, D11, LT7 và C25 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

210/ĐHHL

13/05/2020

ĐHHL
9Lịch thi HK 2 Khóa D9 Sư phạm năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

217/ĐHHL

19/05/2020

ĐHHL
10Lịch thi HK 2 Khóa D12, C26 năm học 2019 - 2020 (xem tại đây)

216/ĐHHL

19/05/2020

ĐHHL
Năm học 2018 - 2019

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1

Lịch thi học kì 1 hệ chính quy ĐH, CĐ khóa D8, D9, C23 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

541/KH-ĐHHL

15/10/2018

ĐHHL

2

Lịch thi học kỳ 1 hệ chính quy khóa D10 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

542/KH-ĐHHL

15/10/2018

ĐHHL

3

lịch thi học kỳ 1 hệ chính quy khóa D11, C25 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

619/KH-ĐHHL

22/11/2018

ĐHHL

4

Lịch thi học kỳ 1 hệ đại học liên thông chính quy khóa 6 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

633/KH-ĐHHL

29/11/2018

ĐHHL
5Lịch thi học kỳ 1 lớp Cao đẳng sư phạm tiếng anh khóa C25 học theo chương trình 2 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

674/KH-ĐHHL

28/12/2018

ĐHHL
6Lịch thi học kỳ 1 hệ đại học liên thông chính quy khóa 7 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

24/KH-ĐHHL

10/01/2019

ĐHHL
7lịch thi HK 1 (lần 2) hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D8,D9, D10, C22, C23 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

29/ĐHHL

11/01/2019

ĐHHL
8lịch thi học kỳ 2 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D8. C23 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

32/ĐHHL

15/01/2019

ĐHHL
9Vị trí phòng thi học kỳ 2 khóa D8, C23 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)
10lịch thi HK 1 (lần 2) hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D11, C25, LT 5, LT6, LT7 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

75/ĐHHL

20/02/2019

ĐHHL
11Lịch thi HK II hệ chính quy khóa D9, D10 năm học 2018 - 2019(xem tại đây)

137/ĐHHL

26/03/2019

ĐHHL
12lịch thi học kỳ 2 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D11. C25 năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

125/ĐHHL

25/04/2019

ĐHHL
13lịch thi học kỳ 2 hệ ĐH, CĐ chính quy khóa D8MN năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

126/ĐHHL

25/04/2019

ĐHHL
14Lịch thi lại học kỳ 2 khóa D8, D9, D10, D11, C22, C25 (lần 2, HK hè) năm học 2018 - 2019 (xem tại đây)

344/ĐHHL

01/08/2019

ĐHHL

Tin tiêu điểm