HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TÂM LÝ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐ ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức Hội nghị các Tổ Công đoàn và Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 14/3/2023, Tổ Công đoàn Bộ môn GDTC – Tâm lý tổ chức Hội nghị Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TÂM LÝ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐ ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức Hội nghị các Tổ Công đoàn và Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 14/3/2023, Tổ Công đoàn Bộ môn GDTC – Tâm lý tổ chức Hội nghị Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của Tổ Công đoàn Bộ môn nhiệm kỳ 2021 – 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; tham gia góp ý Dự thảo các văn kiện của Đại hội Công đoàn trường; Bầu Tổ trưởng Tổ Công đoàn Bộ môn nhiệm kỳ 2023 – 2028; Bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2023 – 2028; Giới thiệu nhận sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2023, Tổ Công đoàn Bộ môn GDTC – Tâm lý đã thực hiện chỉ đạo của Chi bộ, Bộ môn GDTC – Tâm lý và Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư trong triển khai toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực công tác công đoàn, gắn với công tác chuyên môn của bộ môn và đạt được nhiều kết quả. Tổ Công đoàn tham gia tích cực trong bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn (Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; thi đua, khen thưởng, chế độ thai sản…); quan tâm kịp thời đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; động viên đoàn viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo từng vị trí công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể do Công đoàn Viên chức Tỉnh, Nữ công Trường. Công tác Nữ công được quan tâm triển khai gắn với thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) và các hoạt động do khác do Ban Nữ công Nhà trường phát động. Về kết quả cụ thể: Tất cả công đoàn viên đều thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có công đoàn viên vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy định của ngành và Nhà trường; không có công đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động và chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình… Trong nhiệm kỳ, nhiều công đoàn viên được Nhà trường, Đảng ủy, Công đoàn Trường tặng danh hiệu thi đua, tặng giấy khen do đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm 2020, Bộ môn GDTC – TL đạt giải Nhất trong cuộc thi “Giảng viên giỏi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường”; Năm học 2021 – 2022, Bộ môn GDTC – Tâm lý được UBND tỉnh Nình Bình tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; …. Nhiều đồng chí công đoàn viên đã tích cực tham gia và đạt giải trong các cuộc thi trực tuyến do Công đoàn viên chức Tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng – Bí thư Chi bộ, Trưởng Bộ môn GDTC – TL, Tổ trưởng tổ Công đoàn, đánh giá cao những kết quả mà Tổ công đoàn Bộ môn GDTC – Tâm lý đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổ công đoàn đã triển khai toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ thuộc chức năng của Tổ Công đoàn Bộ môn, trong đó đã quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động trong Bộ môn. Tổ Công đoàn Bộ môn đã nắm bắt tư tưởng, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động; tạo điều kiện cho các cán bộ, viên chức, người lao động được đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn.

Hội nghị đã bầu đồng chí Phạm Thị Trúc là Tổ trưởng tổ công đoàn Bộ môn GDTC – Tâm lý nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu các đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 – 2028 và giới thiệu các đồng chí có năng lực trong hoạt động công đoàn để bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 – 2028.

HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TÂM LÝ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Các bài đã đăng