GIỚI THIỆU

Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý (GDTC – TL) được thành lập theo quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 15 tháng 1 năm 2009 của UBND Tỉnh Ninh Bình trên cơ sở tách ra từ Tổ Bộ môn Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Tâm lý giáo dục. Tổng số giảng viên của Bộ môn khi mới thành lập là 10 đồng chí, trong đó trình độ thạc sỹ có 05 đồng chí, đại học có 05 đồng chí. Đến nay tổng số giảng viên, nhân viên của Bộ môn là 9 đồng chí, trong đó 01 đồng chí có trình độ tiến sỹ, 8 đồng chí có trình độ thạc sỹ.

THÔNG TIN CHUNG

Bộ môn có 02 Tổ bộ môn trực thuộc là:

- Bộ môn Tâm lý – giáo dục: có 07 đồng chí (gồm cả 02 đồng chí làm công tác kiêm nhiệm tại các Phòng, Khoa). Về trình độ: 01 tiến sỹ, 06 thạc sỹ.

- Bộ môn Giáo dục thể chất: 05 đồng chí đều có trình độ Thạc sĩ (trong đó 02 đồng chí làm công tác kiêm nhiệm tại các Phòng, Ban).

Từ khi thành lập đến nay, Bộ môn GDTC – TL đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ cơ bản được nhà trường giao, tích cực làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, giảng viên; thực hiện tốt công tác chuyên môn, luôn giảng dạy vượt giờ nghĩa vụ. Hàng năm 100% cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học; viết bài đăng trên các Tạp chí khoa học và đăng trong Thông báo khoa học của trường; tham gia xây dựng, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo. Công tác nghiên cứu khoa học được các đồng chí trong Bộ môn coi trọng, hầu hết các đồng chí đều làm chủ nhiệm đề tài, ngoài ra còn tham gia thành viên các đề tài ở đơn vị khác. Kết quả có 02 tập bài giảng được biên soạn, các đề tài và bài giảng đều được nghiệm thu và bước đầu được ứng dụng ngay trong quá trình giảng dạy và giáo dục sinh viên, học sinh. Đặc biệt năm học 2014-2015 và 2015-2016 có 11 bài đăng cho tạp chí khoa học của trường và các tạp chí cấp quốc gia, Hội thảo quốc tế; xuất bản 01 tài liệu giảng dạy đã được nghiệm thu, được xuất bản thành sách để phục vụ giảng dạy trong năm học 2016 – 2017 đáp ứng công tác đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó các giảng viên của Bộ môn còn tham gia Hội đồng Khoa học cấp trường, tham gia hướng dẫn khóa luận cho sinh viên ngành GDMN được Hội đồng chấm đánh giá xuất sắc, tham gia Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Công tác xây dựng chương trình theo học chế tín chỉ được giảng viên Bộ môn hưởng ứng tích cực, năm học 2014-2015 Bộ môn đã tham gia cùng các khoa chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ các ngành sư phạm và ngoài sư phạm, chương trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng cho khóa D8, C22. Năm học 2015-2016 Bộ môn đã tham gia thực hiện tốt việc rà soát xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Giáo dục tiểu học hệ đại học, xây dựng mới chương trình môn Giáo dục thể chất theo tinh thần Thông tư 25/2015/ BGD & ĐT dành cho hệ đào tạo đại học.

Bộ môn GDTC – TL đã làm tốt công tác thi, đánh giá kết quả học tập, chấm thi, làm điểm, thông báo điểm cho sinh viên theo đúng quy chế, tham gia coi thi tốt nghiệp THPTQG theo đúng quy định.

Bộ môn GDTC – TL tham gia tổ chức các hoạt động đoàn thể, các hoạt động ngoài giờ, các hoạt động rèn nghề và các hoạt động từ thiện nhân đạo khác của nhà trường với tình thần, thái độ tích cực và hiệu quả.

Nhìn chung Bộ môn đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những thành tích đáng kể:

- Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến: Năm học 2008 - 2009; 2009 - 2010; 2010 - 2011; 2011 - 2012; 2013 - 2014; 2014 - 2015; 2015 - 2016;

- Năm học 2012 - 2013: được UBND tỉnh khen Danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc.

- Năm 2014: được Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt nam năm 2014.

- 01 đồng chí được UBND Tỉnh tặng khen Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh; 02 đồng chí được UBND Tỉnh tặng bằng khen; 03 đồng chí được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

- Năm 2010 Bộ môn giành 01 huy chương vàng đôi nam nữ giải cầu lông công đòan viên chức Tỉnh; 02 huy chương vàng đôi nam nữ và đôi nam giải cầu lông nam đồng bằng Bắc bộ; Năm 2011 giành 01 huy chương vàng đôi nam nữ giải cầu lông câu lạc bộ tỉnh Ninh Bình; Năm 2013 giành 01 huy chương đồng đôi nam nữ giải cầu lông do tỉnh tổ chức; Năm 2016 giành 01 Huy chương bạc Giải cầu lông các trường chuyên nghiệp Nam đồng bằng Bắc bộ, 01 Huy chương bạc đôi nam giải Cầu lông các Câu lạc bộ tỉnh Ninh Bình, 01 giải nhất đôi nam ; 01giải Ba đôi nam nữ Giải Cầu lông Công đoàn viên chức khối cơ quan tỉnh.

Trong những năm tới Bộ môn tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong toàn thể cán bộ, giảng viên, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch năm học, hoạt động giảng dạy và NCKH. Chú trọng đổi mới PPDH theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thực hiện tốt đồng bộ các hoạt động giáo dục theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện GD & ĐT, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Chuẩn đạo đức nhà giáo” đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong năm học mà nhà trường đã đề ra, làm tốt công tác phối kết hợp với các đơn vị trực thuộc trường trong công tác đào tạo, tuyển sinh hàng năm và các hoạt động giáo dục khác.