CHI BỘ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TÂM LÝ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 277-KH/ĐU, ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bộ môn GDTC - TL nhiệm kỳ 2020 - 2022; Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư; ngày 14/6/2022, Chi bộ Bộ môn GDTC -TL tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

CHI BỘ BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – TÂM LÝ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Dương Trọng Hạnh - Đảng uỷ viên, Văn phòng Đảng ủy Nhà trường và toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Bộ môn GDTC -TL.

Tại đại hội, đồng chí Vũ Thị Hồng - Bí thư chi bộ Bộ môn GDTC -TL đã trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo Kiểm điểm của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ Bộ môn GDTC -TL đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo Chi bộ triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Các đảng viên tham dự đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra các phương hướng, mục tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư, Chủ tịch Hội đồng trường đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ Bộ môn GDTC – TL trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời giao nhiệm vụ cho Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và Bộ môn trong nhiệm kỳ.

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Vũ Thị Hồng – Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Đinh Thị Hoa được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Bộ môn GDTC – TL nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Các bài đã đăng