HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023

Thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình theo quy định của Điều lệ Đảng; Thực hiện Hướng dẫn số 528- HD/ĐU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Hoa Lư về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023,Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lýđã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên của Chi bộ. Hội nghị diễn ra vào ngày 07 tháng 12 năm 2023 tại Văn phòng Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên của Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý có đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư, Chủ tịch Hội đồng Trường.

Hội nghị đã nghe Đồng chí Vũ Thị Hồng- Bí thư Chi bộ đọc Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm của tập thể Chi bộ Bộ môn GDTC- Tâm lý năm 2023. Sau khi nghe Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm năm 2023 của Chi bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnhghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi bộ Bộ môn trong năm 2023 trên các lĩnh vực: Chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động; Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trọng nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân; Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Đồng chí cũng đề nghị,Chi bộ cần tập trung thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Chi bộ cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 393 của Đảng uỷ Trường Đại học Hoa Lư về việc cử giảng viên đi đào tạo nghiên cứu sinh để nâng cao chất lượng đội ngũ cho Bộ môn nói riêng và Nhà trường nói chung, đáp ứng quy định về phát triển các cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với lộ trình phát triển của Nhà trường và yêu cầu đổi mới giáo dục – đào tạo.

Hội nghị đã thực hiện đánh giá, xếp loại chi bộ và đảng viên theo đúng Hướng dẫn số 528- HD/ĐU, ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Hoa Lư bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, công khai, Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý và đảng viên năm 2023 đã thành công tốt đẹp.