Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý tổ chức Hội nghị Bình xét thi đua và Tổng kết năm học 2020 - 2021

Sáng ngày 15/05/2021, tại phòng Hội đồng Trường PTTH sư phạm Tràng An, Bộ môn GDTC – Tâm lí đã tổ chức Hội nghị bình xét thi đua và Tổng kết năm học 2020- 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tạ Hoàng Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý tổ chức Hội nghị Bình xét thi đua và Tổng kết năm học 2020 - 2021

Trong Báo cáo tổng kết năm học đã nêu rõ:

Cán bộ, giảng viên và nhân viên trong Bộ môn đều có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm; đoàn kết giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trình độ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Bộ môn thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc môn Tâm lý - Giáo dục, Phương pháp nghiên cứu khoa học và Giáo dục thể chất ở tất cả các ngành, các hệ đào tạo trong nhà trường (Chính quy, VLVH); tham gia hướng dẫn THSPTX cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học và ngành Giáo dục mầm non; Tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên D10MN. Bộ môn duy trì sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định; xây dựng đề cương chi tiết, thống nhất nội dung bài giảng theo đúng quy định. Chất lượng giảng dạy ngày càng được cải thiện. Giảng viên luôn luôn có ý thức và thực hiện vận dụng, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá người học; Thực hiện nghiêm túc quy chế giảng dạy, thi, kiểm tra, đánh giá người học...Nhiều học phần do bộ môn giảng dạy được sinh viên đánh giá tốt. Đặc biệt những học phần giảng dạy cho các lớp liên thông tiểu học và liên thông mầm non được sinh viên đánh giá cao về tính thiết thực đối với công tác giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (như các học phần Đánh giá trong giáo dục tiểu học, Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo, Chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học…)

Về công tác nghiên cứu khoa học, năm học 2020 – 2021, Bộ môn có 02 đề tài cấp trường đang thực hiện và đảm bảo đúng tiến độ; 04 bài báo đăng trên các Tạp chí khoa học có chỉ số; 02 bài viết đăng trên Thông báo khoa học của nhà trường; 01 Tập bài giảng được nghiệm thu; xây dựng 01 ngân hàng đề đưa vào sử dụng trong tổ chức thi học phần cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trình độ Đại học và Cao đẳng; 01 giảng viên tham gia thực hiện đề tài KH - CN cấp tỉnh (năm 2020), đã được nghiệm thu và xếp loại Đạt.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, NCKH, Bộ môn phối hợp với các khoa, Bộ môn trong trường thực hiện rà soát, chỉnh sửa Chương trình đào tạo; tham gia Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm và đạt giải Nhất chung cuộc; tham gia công tác tuyển sinh chính quy, liên thông của nhà trường; tham gia công tác tự đánh giá hai chương trình đào tạo Kế toán, Giáo dục mầm non; tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19; tích cực tham gia các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung trong đợt lũ lụt, ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “Quỹ Vacxin phòng chống Covid-19”, “Quỹ An sinh”; chung tay giải cứu nông sản ở các vùng dịch Hải Dương, Bắc Giang…

Bộ môn GDTC - TL cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm học 2021 - 2022: Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong toàn thể cán bộ, giảng viên, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch năm học, hoạt động giảng dạy, NCKH; nâng cao năng lực, lãnh đạo quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; duy trì nền nếp, giữ vững đoàn kết, thống nhất; xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, vững mạnh về mọi mặt; đảm bảo thực hiện có hiệu quả, chất lượng kế hoạch năm học; chú trọng đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện đồng bộ các hoạt động giáo dục theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện GD & ĐT, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh”; “chuẩn đạo đức nhà giáo” đáp ứng nhiệm vụ chính trị mà nhà trường đã đề ra. Phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Bộ môn có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, hoàn thành khối lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Hoàng Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao nội dung Báo cáo tổng kết của Bộ môn trình bày tại Hội nghị và chỉ đạo một số nội dung thực hiện trong năm học tới: tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá người học; công tác nghiên cứu khoa học ….

Đặc biệt trong Hội nghị tổng kết năm học, các đồng chí cán bộ, giảng viên trong Bộ môn cũng tích cực tham gia góp ý và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học 2021 - 2022

Tổng kết các hoạt động thi đua năm 2020 - 2021, nhiều cá nhân tiêu biểu được nhà trường biểu dương, khen tặng.

Tại Hội nghị, Bộ môn đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm học 2021 – 2022 trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2020 - 2021, với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn năm học 2021 – 2022, giảng viên Bộ môn GDTC- TL quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được nhà trường giao./.

Các bài đã đăng