Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN GDTC - TÂM LÝ

Bộ môn Giáo dục Thể chấtBộ môn Tâm lý - Giáo dục

Đơn vị có Chi bộ độc lập, trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư, gồm có 09 đảng viên.

Đơn vị có 2 bộ môn trực thuộc, có tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường.

Cơ cấu Bộ môn cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo Bộ môn GDTC - Tâm lý:

Trưởng Bộ môn: ThS. Vũ Thị Hồng - Phụ trách chung

2. Bộ môn Tâm lý - Giáo dục:

Phụ trách Bộ môn: ThS. Vũ Thị Hồng

3. Bộ môn Giáo dục Thể chất:

Phụ trách bộ môn: ThS. Đinh Thành Công (Phó trưởng Phòng Hành chính - Quản trị)

4. Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý hiện nay có 09 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí trình độ Tiến sĩ, 08 đồng chí trình độ Thạc sĩ. Thông tin nhân sự cụ thể như sau:

TTHọ tênNăm sinhChức vụSố ĐT
1Vũ Thị Hồng1978GVC - Trưởng môn TL-GD0975459010
2Bùi Thị Kim Phương1966GVC-Chủ tịch công đoàn BP0945363826
3Nguyễn Thị Thịnh1981GVC0868102376
4Phạm Thị Trúc1980Giảng viên0983284820
5Trần Thị Tân1990Giảng viên0973470507
6Phạm Thị Thanh Hà1985Nhân Viên0941189099
7Đinh Thị Hoa1982Giảng viên0392016676
8Đoàn Thị Thơm1984Giảng viên0972259440
9Nguyễn Văn Hiếu1983Giảng viên0383929789