HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC CẤP BỘ MÔN NĂM HỌC 2020-2021

Bộ môn GDTC-Tâm lý tổ chức thành công Hội nghị viên chức cấp bộ môn năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-ĐHHL ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Trường ĐH Hoa Lư về Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2020-2021, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tiến hành Hội nghị Cán bộ, viên chức và lao động cấp Bộ môn vào ngày 28/4/2020. Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, giảng viên của Bộ môn và đồng chí Đinh Thành Công - Phó phòng Hành chính-Quản trị, phụ trách nhóm chuyên môn GDTC.

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC CẤP BỘ MÔN NĂM HỌC 2020-2021

Hội nghị triển khai những nội dung chính như sau:

1. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và thảo luận thống nhất kế hoạch công tác năm học 2020-2021 của đơn vị; đề xuất, kiến nghị với Nhà trường một số giải pháp góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, hướng tới xây dựng, phát triển Nhà trường.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo của Nhà trường.

Hội nghị diễn ra trên tinh thần nghiêm túc,dân chủ và hiệu quả.