Bộ môn GDTC - Tâm lý Tập huấn Sử dụng Phần mềm SPSS trong phân tích và xử lý dữ liệu (phiên bản 20.0)

Bộ môn GDTC - Tâm lý Tổ chức Tập huấn Phần mềm SPSS trong phân tích và xử lý dự liệu (phiên bản 20.0) cho cán bộ, giảng viên đơn vị vào các ngày 28,29/3, 05/4, 12/4/2019 tại Phòng 1 G2.

Bộ môn GDTC - Tâm lý Tập huấn Sử dụng Phần mềm SPSS trong phân tích và xử lý dữ liệu (phiên bản 20.0)

Thực hiện Kế hoạch chuyên môn năm học 2018 - 2019, Bộ môn GDTC - Tâm lý đã tiến hành Tập huấn Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích và xử lý số liệu (phiên bản 20.0) cho cán bộ, giảng viên giảng dạy chuyên môn Tâm lý - Giáo dục và Giáo dục thể chất.

Bộ môn GDTC - Tâm lý Tập huấn Sử dụng Phần mềm SPSS trong phân tích và xử lý dữ liệu (phiên bản 20.0)

Hoạt động diễn ra trong các ngày: 28/3, 29/3, 05/4 và 12/4/2019 tại phòng 1 nhà G2, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thịnh - giảng viên Bộ môn Tâm lý - Giáo dục đã thu hút được sự tham gia đầy đủ, tích cực, hiệu quả của tất cả các giảng viên trong nhóm chuyên môn và giảng viên của một số đơn vị khác trong Nhà trường.

Bộ môn GDTC - Tâm lý Tập huấn Sử dụng Phần mềm SPSS trong phân tích và xử lý dữ liệu (phiên bản 20.0)