BỘ MÔN GDTC-TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Bộ môn GDTC – TL, chiều ngày 13/06/2022, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tổ chức Hội nghị bình xét thi đua và tổng kết năm học 2021 - 2022 tại Văn phòng Bộ môn.

Thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm năm học 2021-2022 của Trường Đại học Hoa Lư; Thông báo số 243/TB-ĐHHL ngày 26/05/2022 về việc triển khai bình xét thi đua và tổng kết năm học 2021 – 2022; Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Bộ môn GDTC – TL, chiều ngày 13/06/2022, Bộ môn GDTC-Tâm lý đã tổ chức Hội nghị bình xét thi đua và tổng kết năm học 2021 - 2022 tại Văn phòng Bộ môn.

BỘ MÔN GDTC-TÂM LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÌNH XÉT THI ĐUA VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 - 2022

Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, giảng viên trong Bộ môn. Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng – P. Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2022 - 2023. Các đồng chí trong Bộ môn đã tích cực tham gia thảo luận, góp ý, bổ sung vào Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2022 – 2023.

Sau phần Tổng kết năm học 2021 – 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm học 2022 – 2023, Hội nghị đã tiến hành tổ chức bình xét thi đua danh hiệu cá nhân và tập thể. Từng đồng chí cán bộ, giảng viên trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cá nhân. Các thành viên tham dự Hội nghị đóng góp ý kiến với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan để từ đó mỗi đồng chí trong Bộ môn sẽ có định hướng rèn luyện, phấn đấu để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Căn cứ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định, Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua cho từng viên chức bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu kín. Với những nỗ lực của các cá nhân và cả tập thể trong năm học 2021-2022, Bộ môn đề xuất UBND tỉnh Ninh Bình tặng danh hiệu thi đua Tập thể Lao động xuất sắc.

Toàn thể cán bộ, giảng viên trong Bộ môn quyết tâm phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Hội nghị Bình xét thi đua và tổng kết năm học 2021-2022 của Bộ môn GDTC - TL được tiến hành một cách khoa học, đảm bảo đúng quy định, quy trình, đúng hướng dẫn của Nhà trườngvà thành công tốt đẹp.

Các bài đã đăng