CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-ĐHHL ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Hoa Lư

Xem thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ XÂY DỰNG PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐỂ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhằm tạo ra môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra hiện nay. Trường Đại học Hoa Lư xây dựng phòng học trực tuyến đa phương tiện để tổ chức đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Xem thêm

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trường Đại học Hoa Lư tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin năm 2023.

Xem thêm

PHÁT BIỂU CỦA CỰU SV NGÀNH CNTT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG.

Cựu sinh viên Nguyễn Đăng Khôi - hiện là kỹ sư IT tại CÔNG TY TNHH NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIỆT NAM

Xem thêm

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH – NGHỀ “QUYỀN LỰC” TRONG HỆ THỐNG MẠNG

Thực tế cho thấy những tiến bộ trong công nghệ mạng máy tính đã và đang làm thay đổi thế giới ngày nay, tạo ra một thế giới trong đó biên giới quốc gia, khoảng cách địa lý và giới hạn vật lý trở nên ít liên quan hơn, khiến những trở ngại do khoảng cách địa lý ngày càng giảm đi. Internet đã thay đổi cách thức diễn ra các tương tác xã hội, thương mại, chính trị và cá nhân của mỗi người.

Xem thêm

NHỮNG TRI THỨC VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

AI (Artificial intelligence - Trí tuệ nhân tạo) là lĩnh vực thuộc Ngành Công nghệ thông tin đang được ứng dụng rộng dãi trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra hiện nay.

Xem thêm

TS CNTT: 0966563186