TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Ưu thế của Ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Hoa Lư

- Ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Hoa Lư được xây dựng theo hướng tiếp cận hiện đại, bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra hiện nay.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ưu thế ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Hoa Lư

- Song song với quá trình học tập và nghiên cứu sinh viên được tham gia các dự án Công nghệ thông tin thực tiễn tại các doanh nghiệp ITC - Information & Communication Technologies (Công nghệ thông tin và Truyền thông) hàng đầu như VNPT, JVB,.. để khi sinh viên ra trường bắt nhịp được ngay với công việc.

- Giảng viên giảng dạy chuyên ngành có học vị Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin tốt nghiệp tại Nhật Bản.

- Nhà trường đã kết hớp với các doanh nghiệp ITC để giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp và có chương trình kết nối cho sinh viên làm việc tại Nhật Bản.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cơ sở thực tập của sinh viên tại Doanh nghiệp JVB (doanh nghiệp hàng đầu về ITC Information & Communication Technologies

2. Phương thức tuyển sinh

- Trường Đại học Hoa Lư tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo hình thức sử dụng Kết quả học tập cấp THPT và Kết quả thi tốt nghiệp THPT.

- Tổ hợp xét tuyển: A00(Toán, Lý, Hoá); A01(Toán, Lý, tiếng Anh); D07 (Toán, Hoá, tiếng Anh); B08(Toán, Sinh, tiếng Anh).

3. Thông tin liên hệ

-Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin, tòa nhà A2, Trường Đại học Hoa Lư.

- Email: cntt@hluv.edu.vn

- Địa chỉ Website: http://hluv.edu.vn/vi/page/knnth

Hotline: 0966.563.186 (Cô Hà)/ 0982.789.293 (Thầy Nhiên).

TS CNTT: 0966563186