KẾT QUẢ HỘI THI TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-ĐHHL, ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư về việc cử giảng viên hướng dẫn và sinh viên tham dự cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel năm 2023 tại Hà Nội.

KẾT QUẢ HỘI THI TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2023

Trường Đại học Hoa Lư đã cử 09 sinh viên tham gia kỳ thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel năm 2023 được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, trong đó có 02 sinh viên tham gia dự thi kỹ năng MS Word; 03 sinh viên tham gia dự thi kỹ năng MS Excel và 04 sinh viên tham gia dự thi kỹ năng MS PowerPoint, danh sách sinh viên tham dự cụ thể như sau:

KẾT QUẢ HỘI THI TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2023

Kết quả: có 07/09 sinh viên đạt chứng chỉ MOS (có số điểm từ 700 trở lên).

Trong đó:

- Kỹ năng MS Word có 01/02 sinh viên; kỹ năng MS Excel có 03/03 sinh viên; MS PowerPoint có 03/04 sinh viên.

- Sinh viên đạt điểm cao nhất là: Phạm Thị Thùy Dương khoa Tiểu học- Mầm non với 880 điểm ở kỹ năng MS PowerPoint

TS CNTT: 0966563186