GIỚI THIỆU

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hoa Lư được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình - 2 năm sau khi thành lập trường, năm 2021 khoa đổi tên như hiện tại là khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin. Sau 15 năm hoạt động, khoa đạt được thật đáng tự hào.

Giới thiệu chung

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin có chức năng nhiệm vụ:

- Đào tạo hai chuyên ngành trình độ đại học: Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ Anh

- Giảng dạy tiếng Anh, Công nghệ thông tin cho các chuyên ngành đào tạo khác.

- Nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học thuộc lĩnh vực liên quan.

- Chỉ đạo, duy trì các hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh của Nhà trường.

- Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thực hiện việc cử giảng viên tham gia giảng dạy và tổ chức thi cấp phát chứng chỉ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Bên cạnh đó, khoa còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin nhằm kịp thời đáp ứng những đòi hỏi, cũng như những nhu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào nhà trường và xã hội, đáp ứng được xu thế hội nhập quốc tế.

Gần 15 năm qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường, sự giúp đỡ, hợp tác của các đơn vị trong nhà trường, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể giảng viên, sinh viên, Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt chủ yếu sau:

1. Về bộ máy: Hiện nay, khoa có 18 cán bộ giảng viên với trình độ đào tạo là: 02 Tiến sĩ, 16 Thạc sỹ. Cơ cấu tổ chức: Ban chủ nhiệm khoa, 02 Bộ môn: Bộ môn tiếng Anh, Bộ môn Công nghệ thông tin.

2. Kết quả đào tạo: Khoa đã đào tạo và cung cấp ra nguồn nhân lực có trình độ cử nhân Cao đẳng tiếng Anh là 98 sinh viên; trình độ cử nhân Cao đẳng Tin học là 120 sinh viên; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 10.000 sinh viên các ngành học khác trong và ngoài nhà trường. Theo như ghi nhận của các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động thì kết quả đào tạo đối với sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Anh, Tin học đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiều em đã đảm đương những nhiệm vụ quan trọng tại các đơn vị, doanh nghiệp. Chất lượng đào tạo tiếng Anh, Công nghệ thông tin tại nhà trường ngày được nâng cao.

3. Công tác Nghiên cứu khoa học: Công tác Nghiên cứu khoa học luôn được khoa quan tâm và triển khai một cách có hiệu quả. Hàng năm, giảng viên luôn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham dự các buổi hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, kết quả cụ thể: Tổng số đề tài cấp trường: hơn 40 đề tài, đề tài cấp tỉnh: 02 đề tài và có 75 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, quốc tế. Hai bộ môn của Khoa đã xuất bản được 06 bản sách phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu.

4. Kết quả trên các lĩnh vực khác: Về lĩnh vực Công nghệ thông tin: khoa đã tham mưu, phối hợp nhiều đơn vị trong và ngoài nhà trường để triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu tin học hóa trong các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp. Về lĩnh vực tiếng Anh: khoa đã tích cực tham gia, phối hợp trong công tác chuyên môn khi Tỉnh Ninh Bình tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế và các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức. Bên cạnh đó, khoa còn phối hợp với trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đào tạo, cấp chứng chỉ tiếng Anh và Công nghệ thông tin cho sinh viên và các đối tượng học viên có nhu cầu.

* Những thành tích kể trên là những viên gạch đầu tiên và là nền móng quan trọng cho sự phát triển của khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin, cũng như sự phát triển của trường Đại học Hoa Lư. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, cơ chế làm việc cởi mở, coi trọng nhân tài. Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin sẽ đem đến sự thành công cho các bạn học viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp, sự thịnh vượng và phát triển. Nhận thức được sứ mệnh, chức năng nhiệm vụ được giao, khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã và đang hướng đến tầm nhìn:

- Đa dạng hóa các loại hình, các chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ, trình độ về công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, kết quả đào tạo đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp.

- Từng bước nâng cao vị thế Khoa trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và Nghiên cứu khoa học về ngoại ngữ; Công nghệ thông tin nhằm phát triển Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin thành một trong những khoa có thương hiệu trong nhà trường.

Có thể thấy rằng, những kết quả đạt được trong những năm qua cho thấy sự phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin. Với tầm nhìn hướng đến, với sự đoàn kết cao và lòng nhiệt thành trong công việc, chắc chắn một điều rằng chặng đường phía trước hứa hẹn mang lại nhiều thành công hơn nữa nhằm đáp ứng được xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, góp phần đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của đất nước, đặc biệt tại tỉnh Ninh Bình và vùng lân cận.

TS CNTT: 0966563186