THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2021-2022) LỚP C26SPTA (Chương trình 2)

Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin thông báo Thời khóa biểu Lớp C26 Sư phạm tiếng Anh (chương trình 2), Áp dụng từ ngày 30/09/2021.

Xem thêm