NGHIÊN CỨU CỦA TIẾN SĨ PHẠM ĐỨC THUẬN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ Q2 SCOPUS

Tiến sĩ Phạm Đức Thuận, Giảng viên tiếng Anh đã thực hiện nghiên cứu ứng dụng các công cụ của Google vào việc giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Hoa Lư. Nghiên cứu đã được trình bày trong bài báo khoa học có tiêu đề “University Students’ Perceptions of Google Tools in Learning English Courses Online”. Bài báo đã được đăng trên tạp chí “International Journal of Emerging Technologies in Learning” số 13, tháng 7 năm 2023. Tạp chí này được xếp hạng Q2 SCOPUS.

Xem thêm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHATBOT ĐỂ HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ.

Chatbot đang làm thay đổi thế giới theo nhiều cách thức hơn mức chúng ta có thể tưởng tượng. Từ đặt hàng pizza trực tuyến đến tráo đổi khuôn mặt trong Project Murphy, Chatbot dần sắp trở thành một yếu tố bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm

SEMINAR BỘ MÔN TIẾNG ANH: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Ngày 26.5.2022, bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công Seminar cấp bộ môn với chủ đề: Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh trong thời đại 4.0. Đây là hoạt động nghiên cứu khoa học nằm trong Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm năm học 2021- 2022 của khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin.

Xem thêm

HỘI THẢO KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 28 tháng 3 năm 2022 và ngày 04 tháng 4 năm 2022, Bộ môn Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm

HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC GIAO TIẾP TIẾNG ANH CHO ĐỘI NGŨ LÀM CÔNG TÁC DU LỊCH TẠI NINH BÌNH.

Nhằm giúp cho người làm công tác du lịch trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận chương trình học tập, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh, Trường Đại học Hoa Lư đang triển khai xây dựng khóa học trực tuyến để đưa vào thực nghiệm trong thời gian tới.

Xem thêm

TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN BẰNG BỘ CÔNG CỤ OFFICE 365 EDUCATION TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Giáo dục và Đào tạo đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục. Nhằm ứng phó với đại dịch Covid 19, để thực hiện đúng quy định phòng tránh dịch, Bộ môn Công nghệ thông tin đã tham mưu cho nhà trường dạy học trực tuyến bằng bộ công cụ Office 365 Education. Kết quả ứng dụng công cụ trên đã đạt được những thành quả hết sức quan trọng.

Xem thêm

NGHIÊN CỨU SINH PHẠM ĐỨC THUẬN BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP CƠ SỞ

Sáng ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Khoa Sau đại học, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, đã diễn ra Hội đồng Cơ sở đánh giá luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh. Chủ tịch hội đồng là GS Nguyễn Hòa, thư ký Hội đồng là PGS TS Nguyễn Thúy Nga.

Xem thêm

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Từ năm học 2014 - 2015 đến nay Bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã đạt được một số kết quả trong các hoạt động nghiên cứu khoa học với các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, đề tài nghiên cứu khoa học, sách và tài liệu phục vụ đào tạo.

Xem thêm

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN TIẾNG ANH

Từ năm học 2014 - 2015 đến nay Bộ môn Tiếng Anh thuộc khoa Ngoại ngữ - Tin học đã đạt được một số kết quả trong các hoạt động nghiên cứu khoa học với các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, đề tài nghiên cứu khoa học, sách và tài liệu phục vụ đào tạo.

Xem thêm

TS CNTT: 0966563186