KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA CÔNG ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thực hiện theo kế hoạch năm học của Trường Đại học Hoa Lư, với truyền thống đoàn kết, gắn bó của khoa và tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, công đoàn khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã đạt một số thành tích quan trọng.

* Năm học 2019 -2020

+ Tổ công đoàn khoa có 01 đồng chí đạt giải nhất (Đ/c Nguyễn Thị Miền) và 01 đồng chí đạt giải 3 (Đ/c Đặng Thị Thu Hà) hội thi giảng cấp trường.

+ Tổ công đoàn khoa vinh dự có 01 đồng chí (Đ/c Nguyễn Thị Miền) được lọt vào top 50 sản phẩm xuất sắc nhất tại diễn đàn giáo dục đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin 2020 (E2) với sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học phần Viết 1 cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm thứ nhất tại Trường ĐH Hoa Lư”

+ 01 đồng chí đạt giải 3 cuộc thi an ninh mạng do Sở thông tin & Truyền thông tỉnh Ninh Bình tổ chức.

+ 01 đ/c được CĐVC Tỉnh tặng giấy khen đã đạt thành tích xuất sắc (Đ/c Phạm Đức Thuận).

* Năm học 2020-2021

+Tổ công đoàn khoa có 01 đồng chí đạt giải nhì (Đ/c Đinh Thị Thu Huyền) hội thi giảng cấp trường.

+ 01 đồng chí đạt giải sáng kiến cấp tỉnh “Giải pháp dạy học trực tuyến trên nền tảng Office 365 For Education” và đang được đề xuất bằng lao động sáng tạo của liên đoàn lao động tỉnh (Đ/c Phạm Thị Thanh)

+ 02 đồng chí được CĐ Trường khen thưởng vì đã đạt thành tích giai đoạn 0216-2020 (Đ/c Phạm Thị Thanh và Đ/c Nguyễn Thị Miền); 01 đồng chí được CĐVC Tỉnh khen thưởng (Đ/c Nguyễn Thị Miền).

+Tổ công đoàn khoa có các thành viên tham gia đề tài NCKH cấp tỉnh liên quan chuyên môn tiếng Anh và Tin học, đảm nhiệm công việc thư ký đề tài và là các thành viên nghiên cứu chủ chốt.

+ Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có 15 Thạc sỹ và 01 NCS. Trong năm học vừa qua 01 đ/c đã bảo vệ thành công cấp cơ sở luận án tiến sỹ.

+ Về trình độ lý luận chính trị: Có 01 đ/c đã hoàn thành lớp cao cấp lý luận chính trị và 11 đ/c đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Cuộc vận động đã có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia, hưởng ứng; góp phần rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, xây dựng môi trường làm việc khang trang, sạch sẽ; tích cực thực hiện tốt chương trình tổng thể cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thông qua cuộc vận động đã giúp cán bộ, đoàn viên có mục tiêu phấn đấu trở thành người cán bộ, công chức, viên chức“vừa hồng vừa chuyên”, phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, có tính kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA CÔNG ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TS CNTT: 0966563186