KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ PHẠM ĐỨC THUẬN

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận, mã số nghiên cứu sinh 16048215, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

Xem thêm

Câu lạc bộ tiếng Anh tổ chức sinh hoạt với chủ đề: Thiết kế poster tuyên truyền tuyển sinh năm 2021 – trường Đại học Hoa Lư

Để hưởng ứng mùa tuyển sinh 2021 và nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh của trường Đại học Hoa Lư đến đông đảo các bạn học sinh và phụ huynh trong và ngoài tỉnh, vào thàng 5/2021 CLB tiếng Anh đã tổ chức cuộc thi “Thiết kế poster tuyên truyền tuyển sinh năm 2021 – trường Đại học Hoa Lư”- “ Designing Poster Contest”.

Xem thêm

KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA CÔNG ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thực hiện theo kế hoạch năm học của Trường Đại học Hoa Lư, với truyền thống đoàn kết, gắn bó của khoa và tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, công đoàn khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã đạt một số thành tích quan trọng.

Xem thêm

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CÔNG ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” nay là cuộc vận động “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” và cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức” (gọi tắt là Cuộc vận động), Tổ công đoàn khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã đạt những kết quả khích lệ.

Xem thêm

Câu lạc bộ Tiếng Anh tổ chức sinh hoạt tháng 9 với chủ đề “Back to school and Happy Mid-Autumn Festival”

Ngày 09 tháng 09 năm 2019, CLB Tiếng Anh đã sinh hoạt buổi đầu tiên trong năm học 2019-2020. Buổi sinh hoạt diễn ra từ 18:00 tại P5-G1 với sự hiện diện của lãnh đạo và giảng viên khoa Ngoại ngữ - Tin học cùng 50 thành viên CLB.

Xem thêm

GIỚI THIỆU VỀ CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Thực hiện Quyết định số 462/QĐ-ĐHHL, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư, Câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh, trường Đại học Hoa Lư chính thức được thành lập; với tên gọi và tôn chỉ, mục đích hoạt động của câu lạc bộ như sau:

Xem thêm

TS CNTT: 0966563186