Giới thiệu chung

Khoa Văn hoá – Du lịch, Trường Đại học Hoa Lư được thành lập theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHHL, ngày 01 tháng 8 năm 2021 về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự của các đơn vị thuộc và trực thuộc trường Đại học Hoa Lư. Chức năng chính của khoa là:

- Tổ chức quản lý và triển khai đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa và du lịch.

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; biên soạn giáo trình, tài liệu, chương trình đào tạo; đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo thuộc các ngành, chuyên ngành do khoa quản lý.

Về nhân sự:

Với 2 bộ môn Văn hoá và bộ môn Du lịch, khoa có 12 giảng viên gồm 1 Tiến sĩ, 10 Thạc sỹ và 1 Cử nhân.

Về hoạt động đào tạo:

Thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực du lịch và văn hoá chất lượng cao cho Ninh Bình và các tỉnh lân cận, hiện nay khoa Văn hoá – Du lịch đảm nhận đào tạo 2 ngành Du lịch và Việt Nam học.

Hoạt động rèn nghề:

Hiện nay, CLB du lịch nghề Du lịch Đại học Hoa Lư đang là sân chơi thú vị và hữu ích với sinh viên ngành Việt Nam học và Du lịch. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá, giao lưu gặp gỡ các doanh nghiệp tạo điều kiện cho thành viên câu lạc bộ có điều kiện cọ xát với môi trường làm việc thực tế ngay từ những năm đầu tiên ngồi trên ghế nhà trường

Hoạt động liên kết với doanh nghiệp:

Nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo, khoa Văn hoá – Du lịch đã liên kết với nhiều khách sạn, công ty lữ hành trong hoạt động thực tế, thực tập nghề như khách sạn Ninh Bình Legend, khách sạn Hoàng Sơn Peace, khách sạn The Vissai, khách sạn Hoa Lư,…

Cơ hội việc làm:

- Nhân viên tại các bộ phận kinh doanh trong khách sạn, nhà hàng: lễ tân, buồng, bàn, bar…

- Nhân viên tại các bộ phận của công ty lữ hành: điều hành tour, thiết kế tour, hướng dẫn viên du lịch,…

- Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Khoa Văn hoá – Du lịch – Nhà A2 – Trường Đại học Hoa Lư

Số điện thoại: 0229.3880.898

Hotline: 0915.192.168 (Cô Phương); 0949.797.915 (Thầy Viễn)

Tin tiêu điểm