ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Nghiên cứu khoa học là một hình thức giáo dục nhằm nâng cao chất lượng của chương trình đào tạo bậc đại học. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên được củng cố và mở rộng kiến thức đã học đồng thời rèn luyện trau rồi các kỹ năng mới như tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, phát triển tư duy sáng tạo. Có thể nói, đây là những hoạt động đầu tiên để sinh viên có cơ hội vận dụng được những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế công việc.

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, trong những năm qua ban lãnh đạo khoa Xã hội – Du lịch luôn khuyến khích, hỗ trợ sinh viên các chuyên ngành khoa đào tạo tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm học 2019 – 2020, khoa Xã hội – Du lịch có 6 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học với 3 đề tài được nghiệm thu trong đó đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch homestay tại xã Ninh Hải, Ninh Bình” được xếp loại xuất sắc. Nội dung các đề tài nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các vấn đề phát triển du lịch tại địa phương có ý nghĩa thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu của sinh viên đáng được ghi nhận về tinh thần ham hỏi, thái độ làm việc tích cực, đồng thời thể hiện được sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của các giảng viên hướng dẫn.

Kết quả nghiên cứu các đề tài đã được nghiệm thu năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

1. Đề tài “Nghiên cứu tính thời vụ tại khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình”, Nhóm nghiên cứu Đào Hải Sơn (CN), Vũ Thị Ngọc – D10 VNH, GVHD ThS. Vũ Thị Hường. Đề tài được xếp loại Khá.

2. Đề tài “Nghiên cứu phát triển du lịch homestay tại xã Ninh Hải, Ninh Bình”, Nhóm nghiên cứu Vũ Kim Anh (CN), Trần Ngọc Ánh – D11VNH, GVHD ThS. Lê Thị Hiệu. Đề tài được xếp loại Xuất sắc.

3. Đề tài “Tìm hiểu hoạt động giao tiếp ứng xử của nhân viên phục vụ tại khách sạn Hoàng Sơn Peace, Ninh Bình”, Nhóm nghiên cứu Dương Thị Kiều Linh (CN), Nguyễn Thị Kiều Oanh, GVHD ThS. Dương Thị Dung. Đề tài được xếp loại Khá.

Khoa Xã hội - Du lịch

Tin tiêu điểm