TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Theo quyết định số 696/QĐ/ĐHHL- ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư, trong hai ngày 20/12 và 21/12/2018, tổ Ngữ văn Khoa Xã hội – Du lịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên lớp D8 Ngữ văn.

Xem thêm

Tin tiêu điểm