NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHATBOT ĐỂ HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ.

Chatbot đang làm thay đổi thế giới theo nhiều cách thức hơn mức chúng ta có thể tưởng tượng. Từ đặt hàng pizza trực tuyến đến tráo đổi khuôn mặt trong Project Murphy, Chatbot dần sắp trở thành một yếu tố bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

Khi phạm vi ứng dụng của Chatbot trở nên phổ biến hơn mỗi ngày sẽ liên tục xuất hiện những ứng dụng mới. Giáo dục truyền thống được biết đến như một lĩnh vực mà sự đổi mới diễn ra chậm, do đó cần đẩy mạnh phát triển các công cụ sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập. Đề tài Nghiên cứu ứng dụng Chatbot để hỗ trợ sinh viên học môn Tin học đại cương tại Trường Đại học Hoa Lư” nhằm mục tiêu nghiên cứu Chatbot, Chatfuel, tạo ra một Chatbot trên Facebook Messenger để hỗ trợ hiệu quả việc dạy và học môn Tin học đại cương tại Trường Đại học Hoa Lư.

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHATBOT ĐỂ HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ.

Kết quả chat Welcome Message

Đây là một trong những vấn đề tương đối mới hiện này là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục. Chatbot giáo dục là một ứng dụng cụ thể của trí tuệ nhân tạo để trợ giảng cho giáo viên, hỗ trợ sinh viên, cá nhân hoá việc học tập của sinh viên. Kết quả đề tài đã nghiên cứu được định nghĩa, cấu tạo và phân loại Chatbot, các thành phần hệ thống và nền tảng Chatbot, quy trình xây dựng Chatbot. Từ cơ sở trên nhóm đề tài xây dựng được kịch bản môn Tin học đại cương trên Chatfuel, triển khai các luồng hội thoại để hỗ trợ sinh viên trải nghiệm Chatbot học môn Tin học đại cương.

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHATBOT ĐỂ HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ.Kết quả chọn hỏi đáp Excel hàm Vlookup

Đề tài đã góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu về các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ giảng dạy cho giảng viên, giúp sinh viên chủ động hứng thú trong việc học tập với sự trợ giúp của công nghệ thông tin.

TS CNTT: 0966563186