HỘI THẢO KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 28 tháng 3 năm 2022 và ngày 04 tháng 4 năm 2022, Bộ môn Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 28 tháng 3 năm 2022 và ngày 04 tháng 4 năm 2022, Bộ môn Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo.
Hội thảo có sự tham dự của ThS Nguyễn Thị Hồng Tuyên – Phó trưởng khoa phụ trách và 11 giảng viên Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hoa Lư.

HỘI THẢO KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tại hội thảo được nghe10 tác giả trình bày các báo cáo tại Hội thảo và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự. Nội dung các báo cáo với chủ đề như sau:
- Tác giả Đào Sỹ Nhiên trình bày với chủ đề: Áp dụng một số tính năng của phần mềm MS Teams để tổ chức thi trực tuyến tại Trường Đại học Hoa Lư.
- Tác giả Nguyễn Tất Thắng trình bày với chủ đề: Ứng dụng Azota để hỗ trợ giảng viên giao bài tập, bài kiểm tra một cách hiệu quả trong quá trình dạy học trực tuyến.

HỘI THẢO KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO- Tác giả Đặng Thị Thu Hà trình bày với chủ đề: Nghiên cứu các hình thức xây dựng bài giảng trực tuyến elearning.
- Tác giả Cao Hoàng Minh trình bày với chủ đề: Đề xuất mô hình học tập với sự kết hợp LOM và TPACK.

HỘI THẢO KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO- Tác giả Đồng Thị Thu trình bày với chủ đề: Ứng dụng hệ thống cls.edu xây dựng khóa học trực tuyến tiếng anh tại Trường Đại học Hoa Lư.
- Tác giả Lã Đăng Hiệp trình bày với chủ đề: Sử dụng Google driver và Google siter để xây dựng bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy trong kiểm tra, đánh giá tại Trường Đại học Hoa Lư.
- Tác giả Phạm Xuân Nguyện trình bày với chủ đề: Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao công tác quản lý người bệnh covid-19 tại Trường Đại học Hoa Lư.
- Tác giả Nguyễn Thị Thu Hà trình bày với chủ đề: Thiết kế bài giảng đa phương tiện với CANVA.
- Tác giả Phùng Thị Thao trình bày với chủ đề: những nhận định về bộ sách giáo khoa cánh diều tin học 10 theo góc nhìn của chương trình phổ thông tổng thể 2018.
- Tác giả Bùi Thị Tuyết trình bày với chủ đề: Thiết kế bài giảng trò chơi tương tác với CLASSPOINT.
Kết luận buổi Hội thảo ThS Đào Sỹ Nhiên – Phó trưởng khoa phát biểu kết luận mong đưa kết quả Hội thảo vào thực tế giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cụ thể: các tác giả tiếp thu các ý kiến thảo luận để ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Nhà trường; cần nghiên cứu mở rộng hoặc chuyên sâu hơn về các tri thức Công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; cần thêm các kết quả nghiên cứu mới để viết bài báo khoa học gửi các tạp chí khoa học hoặc các Hội thảo khoa học chuyên ngành.

TS CNTT: 0966563186