SEMINAR BỘ MÔN TIẾNG ANH: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Ngày 26.5.2022, bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công Seminar cấp bộ môn với chủ đề: Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh trong thời đại 4.0. Đây là hoạt động nghiên cứu khoa học nằm trong Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm năm học 2021- 2022 của khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin.

Ngày 26/5/2022, bộ môn tiếng Anh khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin đã tổ chức thành công Seminar cấp bộ môn với chủ đề: Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh trong thời đại 4.0. Đây là hoạt động nghiên cứu khoa học nằm trong Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm năm học 2021- 2022 của khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin.

Tham dự Seminar có các đồng chí lãnh đạo khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin và toàn thể các giảng viên bộ môn tiếng Anh.

SEMINAR BỘ MÔN TIẾNG ANH: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Các giảng viên bộ môn tiếng Anh tham dự Seminar

Trong thời gian gần 3 giờ đồng hồ, người tham gia đã lắng nghe 3 báo cáo chuyên sâu và 5 báo cáo tóm tắt, tập trung vào hai nội dung chính là (1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh và (2) Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong dạy học tiếng Anh. Trong nội dung thứ nhất, hội thảo nhấn mạnh dạy và học trực tuyến; ứng dụng công nghệ mới trong dạy và học ngoại ngữ; tăng cường học tập tự chủ thông qua công nghệ; xây dựng nguồn học liệu trực tuyến trong dạy học tiếng Anh; xây dựng lớp học trực tuyến trong dạy học tiếng Anh. Trong nội dung thứ 2, hội thảo đề cập đến dạy các kỹ năng tiếng Anh; dạy ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Anh; dạy học tiếng Anh chuyên ngành; và thiết kế tài liệu giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành.

Mở đầu chương trình Seminar, TS. Phạm Đức Thuận đã trình bày kết quả luận án Tiến Sỹ với đề tài: Promoting learner autonomy for non-English majors through project work in a Vietnamese university (Tăng cường tính tự chủ cho sinh viên không chuyên tại một trường đại học ở Việt Nam). Đồng thời, TS. Phạm Đức Thuận cũng trình bày báo cáo với tiêu đề: Tiếng Anh chuyên ngành: khảo cứu tổng quan và đường hướng biên soạn giáo trình.

SEMINAR BỘ MÔN TIẾNG ANH: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH TRONG THỜI ĐẠI 4.0

TS. Phạm Đức Thuận trình bày báo cáo tại buổi Seminar

Ở phần trình bày tiếp theo, ThS. Nguyễn Thị Miền đã có những chia sẻ về: “Ứng dụng phần mềm Book Creator trong thực hành luyện tập tiếng Anh ngoài giờ lên lớp”.

SEMINAR BỘ MÔN TIẾNG ANH: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH TRONG THỜI ĐẠI 4.0ThS. Nguyễn Thị Miền trình bày báo cáo tại buổi Seminar

ThS. Nguyễn Thị Thúy Huyền đã có những chia sẻ hữu ích về: “Ứng dụng Nearpod trong dạy học tiếng Anh tại trường Đại học Hoa Lư”.

SEMINAR BỘ MÔN TIẾNG ANH: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH TRONG THỜI ĐẠI 4.0ThS. Nguyễn Thị Thúy Huyền trình bày báo cáo tại buổi Seminar

Qua đó, buổi Seminar đã đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu; thảo luận về những vấn đề cấp thiết và cập nhật, đề xuất những xu hướng mới nhất về phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh trong thời đại 4.0; đồng thời góp phần nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên bộ môn trong hoạt động giáo dục và đào tạo tại Nhà trường.

TS CNTT: 0966563186