HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN TIẾNG ANH

Từ năm học 2014 - 2015 đến nay Bộ môn Tiếng Anh thuộc khoa Ngoại ngữ - Tin học đã đạt được một số kết quả trong các hoạt động nghiên cứu khoa học với các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, đề tài nghiên cứu khoa học, sách và tài liệu phục vụ đào tạo.

* Danh sách một số đề tài NCKH đã nghiệm thu:

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp sửa lỗi sai trong giờ học nói Tiếng Anh cho SV năm thứ nhất hệ ĐH không chuyên Tiếng Anh Trường ĐH Hoa Lư.

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

2014 - 2015

2

Nghiên cứu một số khó khăn của sinh viên hệ chính quy trường Đại học Hoa Lư trong quá trình luyện kỹ năng nghe thuộc học phần Tiếng Anh tăng cường – giải pháp khắc phục

Nguyễn Thị Miền

2015 - 2016

3

Nghiên cứu về động lực học tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất khóa D8 trường ĐH Hoa Lư và đề xuất một số giải pháp

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

2015 - 2016

4

Đề xuất một số giải pháp khắc phục sự lo lắng khi học nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Hoa Lư

Nguyễn Thị Hoàng Huế

2017 - 2018

5

Thực trạng vấn đề tự học học phần Tiếng Anh 1 sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hoa Lư và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên

Dương Thị Ngọc Anh

2017 - 2018

6

Sử dụng hình thức đọc mở rộng để phát triển từ vựng TA cho SV năm thứ hai trường ĐHHL

Hoàng Thị Tuyết

2017 - 2018

7

Nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm Hot Potatoes trong dạy và học kĩ năng nghe thuộc học phần tiếng Anh 3 cho sinh viên khóa D10 tại trường Đại học Hoa Lư

Nguyễn Thị Huệ

2018 - 2019

8

Biên soạn tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Di tích danh thắng Việt Nam

Đặng Thanh Điềm

2018-2019

TS CNTT: 0966563186