THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 07/4/2019

Trung tâm dừng nhận đăng ký cho khóa thi ngày 31/3/2019 và tiếp tục nhận đăng ký cho khóa thi ngày 07/4/2019. Học viên có nhu cầu đăng ký tại Văn phòng trung tâm.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản