KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH


Nhập số CMTND/thẻ căn cước công dân:
TT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Số CMND/ thẻ căn cước Nơi sinh Ngày thi Điểm nghe Điểm nói Điểm đọc Điểm viết Điểm trung bình Xếp loại #