THÔNG BÁO TUYỂN SINH, ÔN VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ C

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Hoa Lư tuyển sinh và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ C. Các bạn quan tâm đăng ký tại văn phòng Trung tâm.

Thông báo tuyển sinh ôn và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ C