THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN KHÓA NGÀY 11/11/2018

Đã có điểm khóa thi Ứng dụng CNTT cơ bản khóa ngày 11/11/2018 dán tại bảng tin trung tâm. Các học viên xem lại thông tin cá nhân của mình. Nếu có sai xót liên hệ trung tâm trước ngày 14/11/2018.

Hình ảnh có liên quan