THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 31/3/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Đại học Hoa Lư thông báo chiêu sinh khóa thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B và CNTT cơ bản.

Ngày thi 31/3/2019

Chứng chỉ dùng để làm hồ sơ xin việc, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức ...

Trong hình ảnh có thể có: văn bản