Các loại hình đào tạo

Các loại hình đào tạo

📌 Trung tâm có các khóa học tiếng Anh và tin học đa dạng:

🍀 Tiếng Anh: Trung tâm có các khóa học tiếng Anh A, B, C; tiếng Anh trẻ em; tiếng Anh du lịch; tiếng Anh thương mại; tiếng Anh giao tiếp …

🍀 Tin học: Trước đây, trung tâm có các khóa tin học A, B. Hiện nay, Trung tâm có các khóa ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; tin học văn phòng, tin học kế toán, lập trình …

📌 Chứng chỉ, chứng nhận: Trung tâm được phép cấp chứng chỉ tiếng Anh A, B, C; chứng chỉ CNTT cơ bản và CNTT nâng cao – chứng chỉ Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp; chứng nhận trình độ tiếng Anh, tin học cho cán bộ, sinh viên – thực hiện chuẩn đầu ra; liên kết với các trường Đại học và các cơ sở khác cấp các chứng chỉ quốc tế.

Ms Linh: 0944.227.992