KẾT QUẢ THI TIN HỌC


Nhập số CMTND/thẻ CC
Số báo danh Họ tên Ngày sinh Số CMND/ thẻ căn cước Nơi sinh Ngày thi Lý thuyết Thực hành Xếp loại #