THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 13/1/2019

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Hoa Lư thông báo tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và tiếng Anh B, ngày thi 13/1/2019. Chứng chỉ quốc gia, có giá trị lưu hành trên toàn quốc.