THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 20/01/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Hoa Lư thông báo tiếp tục nhận đăng ký thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và tiếng Anh B, khóa ngày 20/01/2019.

Các bạn có nhu cầu đăng ký tại Văn phòng Trung tâm.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản